Název Goodness Staženo

Václav Junek: České zrady: Vesměs nedobré kapitoly z českých dějin

Práce provádí obsahem knihy Václava Junka České zrady: Vesměs nedobré kapitoly z českých dějin.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

39x

Petr Čornej a kolektiv: 234 českých osobností

Práce krátce seznamuje s obsahem a strukturou knihy 234 českých osobností Petra Čorneje a kolektivu. ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Dějepis

38x

Alena Jakoubková: Egypťané a první civilizace

Práce přibližuje obsah knihy Egypťané a první civilizace, jejíž odpovědnou redaktorkou byla Alena Jakoubková. Vedle vlastního textu se zmiňuje také o ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

37x

Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti

Text seznamuje s dílem Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. Nejdříve je uveden životopis autora, poté je zmíněno místo vydání díla, včetně jeho geneze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

17x

Dějiny pravěku

Výpisky z knih vhodné pro 6. třídu ZŠ a 1. ročník SŠ charakterizují jednotlivá období pravěku. Postihují přírodní podmínky, vývoj člověka, společenské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

2x

Miloš V. Kratochvíl: Českou minulostí

Práce obsahuje heslovité výpisky z knihy Miloše V. Kratochvíla Českou minulostí. Text pokrývá období pravěku a středověku do 13. století. Seznamuje s ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Oldřich Tůma a kol.: „SRPEN 69“ - interpretace pramenů k soudobým dějinám (recenze)

Recenze edice dokumentů týkajících se vývoje v Československu v srpnu roku 1969, tedy v období prvního výročí okupace Československa spřátelenými armá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Čeština, Dějepis

0x
«  1  2  3  4  5