Název Goodness Staženo

Měrná tepelná kapacita kovů, rovnováha v třísložkovém systému

Tato práce představuje protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Je vhodná jako inspirace pro tvorbu vlastního protokolu. Práce je zaměřena... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

25x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty IV. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je čtvrtou částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Podrobně rozebírá téma chemické termodynamiky. Kro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

22x

Protokol z fyzikální chemie

Práce obsahuje protokol, který je nutný k udělení zápočtu v předmětu fyzikální chemie. Je vhodný především jako inspirace pro tvorbu vlastního protok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

22x

Dělení směsí, srážení, dekantace a filtrace - LP (5)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Dělení směsí, srážení, dekantace a filtrace. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

22x

Destilace - LP(7)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Destilace. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuje shrnutí nutných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

19x

Práce s odměrnými nádobami - LP (3)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Práce s odměrnými nádobami. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

16x

Stanovení hustoty kapalin - LP (4)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Stanovení hustoty kapalin. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

16x

Sublimace - LP(8)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Sublimace. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuje shrnutí nutných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

15x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty I. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce přináší 1. část skript Obecná a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Vystihuje podstatné znaky této vědní disciplíny. Podr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

14x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty V. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je pátou (a poslední) částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zevrubně pojednává o elektrochemii. Zko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

14x
«  1  2  3  »