Název Goodness Staženo

Češi a české země za 1. světové války - výpisky z knihy

Jedná se o přehledně zpracované výpisky popisující domácí situaci a zahraniční odboj v období od roku 1914 po závěr roku 1918.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

229x

České země za Přemyslovců (od Bořivoje až po nástup Přemysla Otakara I.) - výpisky

Jedná se o vypracované výpisky z knih Dějiny zemí Koruny české I. a Čechy v době knížecí, které přibližují období vlády prvních Přemyslovců na našem ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

227x

Vladimír Macura: Český sen - reflexe

Práce obsahuje reflexi literatury do kurzu Kulturní systémy, vyučovaného na ISS FSV UK, a to knihy Český sen Vladimíra Macury. Vzhledem k tomu, že se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Sociologie

218x

Dopis Mistra Jana Husa z 27.6.1415 - překlad z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

213x

Listina Olomouckého biskupa - překlad z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

205x

První starověké státy dle Pečírky - výpisky z knihy III.

Třetí pokračování vypracování výpisků z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, které je zároveň obohacené o mater... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

205x

Zápisky z Hořovic - překlad z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

194x

Hustiství (vláda Václava IV. a Zikmunda Lucemburského) - výpisky

Jedná se o zpracované výpisky z knih Dějiny zemí Koruny české I. a České země v letech 1378-1437 - Lucemburkové na českém trůně II., které jsou také o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

185x

Pravěk dle Pečírky - výpisky z knihy IV.

Poslední díl výpisků z vysokoškolských skript J. Pečírky a kolektivu - Dějiny pravěku a starověku, který se zaměřuje právě na pravěk, ale primárně je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

180x

Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví a Georg Iggers: Dějepisectví ve 20. století - recenze

Hlavní část textu tvoří popis dvou základních děl o dějinách historiografie 20. století – Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929-198... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

131x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]