Andragogika (3) Antropologie (13) Etnologie (3) Filozofie (123) Historie (96) Humanitní - ostatní (14) Humanitní cizojazyčné práce (22) Komunikace (18) Literatura (27) Nauky o českém jazyce (12) Pedagogika (47) Pedagogika - speciální (18) Politologie (56) Právo (12) Psychologie (78) Religionistika/Náboženství (21) Sociální práce (22) Sociologie (103) Tělesná výchova - teorie (10) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Konspekt knihy - Claude Lévi-Strauss: Rasa a dějiny

Klasicky pojatý konspekt knihy Rasa a dějiny dle českého vydání z roku 1999.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

2715x

Niccolo Machiavelli: Vladař

Text se zabývá rozborem knihy Vladař italského historika Niccoli Machiavelliho. Nejdříve dílo stručně představuje, poté se zaměřuje na popis hlavních ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2480x

Z. Matějček: Po dobrém nebo po zlém - rozbor knihy

jedná se o pedagogický rozbor knihy, kdy velká část práce je zaměřena na odměny a tresty.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

2250x

Konrád Lorenz: Osm smrtelných hříchů - referát o knize

Referát o knize, v níž se prolíná filozofie v úvahách o nejobecnějších otázkách lidského života s informacemi ekologického a sociologického charakteru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Ekologie

1442x

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

1341x

Martin Buber: Já a ty

Práce přibližuje a rozebírá hlavní myšlenky tohoto filozofického díla, které charakterizuje, a proti sobě vymezuje svět zkušeností, a svět vztahů, kte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1248x

Fobie - výtah z encyklopedie Diderot

Obsahuje definici fóbie, a výčet základních typů fóbií, včetně charakteristiky v heslech.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1202x

Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé - rozbor knihy

Jedná se o rozbor díla Skeptikové a těšitelé od italského autora Umberta Eca. Popisuje hlavní myšlenky knihy, přičemž je doplňuje o vlastní poznatky. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

1176x

Eugen Fink: Oáza štěstí - obsah knihy

Práce je krátkou úvahou nad obsahem knihy Oáza štěstí od Eugena Finka.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1085x

Platon: Faidros

Práce se zabývá Platonovým dílem Faidros. Popisuje základní obsah tohoto dialogu mezi Faidrem a Sokratem a uvádí několik krátkých citací z knihy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1019x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [58]