Název Goodness Staženo

Urfus, Valentin: Pragmatická sankce - rodný list podunajské monarchie - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Valentina Urfuse Pragmatická sankce - rodný list podunajské monarchie. Zabývá se dějinným významem tohoto státoprávního aktu,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

42x

Evropská politika od roku 1945 do konce 60. let

Jedná se o zpracované výpisky, které se věnuj dvěma základním oblastem, tedy evropské politice v letech 1945-1948, kde jsou zmíněny počátky sociálního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

40x

Jiří Kejř: Husité - výpisky z knihy

Text obsahuje poznámky z knihy Jiřího Kejře Husité. Výpisky jsou řazeny dle jednotlivých kapitol a jsou psány formou stručných odrážek.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

38x

Petr Čornej: Lipanská křižovatka

Text podrobně seznamuje s knihou Lipanská křižovatka Petra Čorneje. Nejdříve jsou uvedeny základní informace o autorovi, poté je detailně popsán obsah... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

37x

Předhusitské Čechy 1310-1419 - výpisky z knih Zdeňka Fialy

Práce je zpracováním výpisků z knihy Zdeňka Fialy: předhusitské Čechy. Jedná se o popis doby, kdy Jan Lucemburský nastoupil na český trůn Jan Lucembur... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

36x

J. Janáček: Rudolf II. a jeho doba

Výpisky z knihy Rudolf II. a jeho doba od J. Janáčka. Text je obohacen o materiály z přednášek, nastíněna je i vláda Ferdinanda I. a Maxmiliána I.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

36x

František Kavka: Poslední Lucemburk na českém trůně

Jedná se o poznámky z knihy Poslední Lucemburk, jejímž autorem je český historik František Kavka. Text formou stručných odrážek informuje o nejdůležit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

35x

Jiří Štaif: František Palacký. Život, dílo, mýtus

Jedná se podrobné poznámky z knihy Jiřího Štaifa František Palacký. Text seznamuje s jeho životem, přibližuje jeho hlavní díla a politické působení. I... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

35x

Hlaváček, Kašpar, Nový: Vademecum pomocných věd historických - výpisky z knihy

Práce obsahuje výpisky z učebnice ke zkoušce z Pomocných věd historických. Autor jednotlivé vědy blíže charakterizuje, informuje o předmětu jejich zko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

35x

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století), díl I.: Dům a jeho lidé

Podrobné výpisky z knihy Richarda van Dülmena. Pojednává o každodenním životě v raném novověku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

35x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]