Název Goodness Staženo

Ruchovci a lumírovci - výpisky z přednášek ze SŠ

Výpisky heslovitě seznamují s dvěma výraznými literárními skupinami české literatury – ruchovci a lumírovci. Charakterizují období, ve kterém působili... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Renesanční humanismus v Čechách

Práce nabízí souhrn základních informací o postavách českého humanismu a jejich tvorbě. Po zběžném náčrtu politické situace v daném období jmenuje výz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

0x

Literatura: česká literatura 19. století, světový realismus

Zápisky z hodin literatury na střední průmyslové škole přehledným a důkladným způsobem seznamují s obdobími a směry českého písemnictví převážně 19. s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Světové a české divadlo od antiky do konce 19. století

Zápisky seznamují s vývojem především světového, ale také českého dramatu od antiky do konce 19. století. Charakterizují jednotlivé historické etapy a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Romantismus ve světě, český romantismus, májovci, lumírovci, ruchovci

Stručné zápisky z hodin literatury heslovitě seznamují se znaky romantismu a uvádějí významné české a světové představitele tohoto směru včetně jejich... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře

Dokument obsahuje zápisky z hodin literatury na téma "Kritický realismus a naturalismus". Úvodní část přehledně vystihuje znaky kritického realismu a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Evropský humanismus a renesance

Zápisky z hodin literatury na téma evropský humanismus a renesance v úvodu charakterizují dobovou literaturu a nastiňují její společensko-historické p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

České národní obrození

Práce je zaměřena na téma České národní obrození. Jedná se o kvalitní studijní materiál na České národní obrození. Obsahuje všechny podstatné a důleži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Světová próza po druhé světové válce

Zápis z hodiny literatury na světovou prózu po roce 1945.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x

Středověká literatura

Zápisy na středověkou literaturu. Vhodné k maturitní zkoušce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

0x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13