Název Goodness Staženo

Beat generation - výpisky ze střední školy

Tyto výpisky ze střední školy z hodin literatury se týkají tématu Beat generation. V heslech seznamují s charakteristikou daného směru, představují tv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

174x

První generace národního obrození

Zápisky poskytují krátký úvod do období národního obrození. Stručně představují dvě důležité postavy první generace národního obrození, Josefa Dobrovs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

172x

Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada

Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


169x

Světové drama 1.poloviny 20. století - tahák

Tahák z literatury velmi nepřehledně vypisuje vybrané představitele světového dramatu první poloviny 20. století, včetně jejich děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

163x

Římská literatura - zápisky z literatury 4/4

Zápisky z hodin literatury na téma Římská literatura charakterizují autory a tvorbu starého, klasického a postklasického období římské literatury. Záp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

156x

Literární druhy

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Literární druhy. Práce obsahuje epiku, lyriku, drama a jejich druhy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

138x

Orientální literatura

Tato práce obsahuje charakteristiku literatury sumerské, egyptské, indické, perské, čínské a hebrejské i s obrázky. Dále pak i rozdělení bible. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

134x

České baroko v literatuře

Práce se ve zkratce věnuje českému baroku v literatuře. Po rozdělení domácího písemnictví na oficiální, lidové a pololidové seznamuje s obdobími tvorb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

127x

Renesance ve zkratce

Stručné poznámky podávají základní charakteristiku renesance a přehled jejích významných autorů a literárních děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

123x

Proletářská literatura

Práce je zaměřena na téma: Proletářská literatura. Obsahem práce jsou autoři proletářské literatury a jejich výzmamná díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

122x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]