Název Goodness Staženo

Světový realismus

Práce obsahuje velmi podrobný rozbor světové literatury v době realismu. Nejprve jsou uvedeny metody, které jsou pro tuto dobu typické (typizace, teor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura


33x

Avantgardní směry

Práce charakterizuje jednotlivé avantgardní směry 1. pol. 20. stol., uvádí jména autorů těchto směrů a jejich díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

32x

Spisovatelé kolem časopisu Anglická revue

Spisovatelé kolem časopisu anglické revue v časopise se sešla neanglická elita, která v Anglii zakotvila. Jsou to tito spisovatelé • James Henry, Step... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

30x

Literatura - výpisky ze 2. ročníku gymnázia

Práce formou stručných výpisků shrnuje z literatury 2. ročníku gymnázia. Pojednává o národním obrození, romantismu a realismu u nás a ve světě, básnic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

29x

Židovští autoři ve světě

Popis židovských autorů ve světě. Ernesto Sábato Dožil se téměř 100 let (†2011). Oblíbená forma: esej- touha po filozofickém vzhledu. Vystudoval jader... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

29x

Slavistika, získávání a zpracovávní informací

Slavistika je věda o původu, kultuře, dějinách a jazyku Slovanů. Slovanská jazyková větev se dělí na jihoslovanskou jazykovou skupinu, západoslovansko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

29x

Kritický realismus a naturalismus v ČR

Práce charakterizuje dobu kritického realismu a naturalismu v ČR, jmenuje autory této doby, jejich díla, obsahuje životopisy a rozbory děl předních au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

28x

Ladislav Fuks

Jedná se o práci představující osobnost a dílo Ladislava Fukse, přičemž některá díla jsou podrobněji představena.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

27x

Realismus

Práce vymezuje pojem realismus a dále se jím zabývá v prostředí Francie, Anglie, Ruska a Čech. Francouzský realismus zastupují: Stendhal, Honoré de Ba... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

27x

Poválečné psychologické drama

V práce popisuje nejvýznamnější poválečné spisovatele psychologického drama. Jejich představiteli jsou Eugene O´Neill, Richard Nash, Tennessee Willia... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

25x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [13]