Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Židovské svátky

Práce formou poznámek rozebírá židovské svátky, a to jak šábes, tak svátky biblické i historické. Nevynechává ani zvyky při narození dítěte.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

115x

Politologie

Práce obsahuje téma politologie. Nejprve pojednává o státu a jeho funkcích, dále pak o legislativě a politických ideologií. Nakonec se zabývá správou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

114x

Historie politologie

Antika - Sokrates, Platón, Aristoteles a jejich představy o ideálním státě. Středověk - Tomáš Akvinský. Renesance - Machiavelli, More, racionalismus a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

109x

Vznik, znaky, funkce a teorie státu

Zápisky z hodin politologie v rámci základů společenských věd v hlavních bodech popisují způsoby vzniku státu, jeho znaky, funkce i teorie. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

107x

Filozofie

Filozofie a její počátky od založení světa přes Egypt, Sumer, Akkad a doby vzniku Bible. Dále se zabývá obory filozofie (etika, politická filozofie, e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

105x

Právo

Práce obsahuje zápisky z hodin práva na střední škole. Práce shrnuje veškeré materiály k maturitě. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo, Sociálně-právní škola

99x

Renesanční filosofie

Práce obsahuje zápisky z hodin na téma renesanční filozofie. Rozebírá tuto filozofii obecně, myšlenky antropocentrismu, renesanční přírodovědu a nové ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

97x

Zápis ze zsv

Práce obsahuje zápis z hodiny zsv na téma osobnost. Popisuje charakter či temperament.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

96x

Sociologie

Práce stručně popisuje téma sociologie. Popisuje strukturu sociologie, resocializace nebo sociální deviaci. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

93x

Mechanicismus a indukce, dedukce - tahák

Stručný tahák do filozofie a částečně i do fyziky je formulován formou otázek a krátkých odpovědí, které jsou mnohdy psány ve zkratkách. Autor se zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Základy společenských věd

91x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]