Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Ekonomie

Práce detailně rozebírá problematiku ekonomie. Jsou v ní zahrnuty témata jako výroba a výrobní faktory, nabídka a poptávka, teorie peněz... Materiál j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

13x

Právo

Práce nás seznamuje s úvodem do nauky práva, uvádí jeho základní dělení, popisuje, co je to právní řád, právní normy, třídí právo podle obsahu a jmenu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

12x

Společnost, byrokracie, kultura

Práce se zabývá postupný vývojem společnosti, co ovlivňuje společnost, jednotlivá rituální jednání. Dále popisuje organizace, byrokracii, kulturu a ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

12x

Rodinné právo a majetková práva

Rodinné právo se popisuje jako právní normy, které upravují vztah rodičů a dětí, vztahu manželství a úprava vztahu náhradní péče. Rodinné právo se dál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

12x

Sofisté

Práce formou velmi stručných výpisků shrnuje základní východiska klasické řecké filosofie. Poté se věnuje jednotlivým filosofům, jejich myšlenkám a dí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

11x

Úvod do politologie, pojem státu

Politologie je nejmladší společenská věda. Vznikla z filosofie, souvisí s ekonomií, sociologií, historií, psychologií. Stát je organizované společenst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

11x

Politologie - zkrácené výpisky ze základních pojmů

Jedná se o heslovité výpisky o nejdůležitějších pojmech a autorech týkajících se základů politologie jako vědy. Věnuje se pěti oblastem - politické vě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

8x

Sociologie - základní pojmy

Text obsahuje část výkladu ze Sociologie pro 2. ročník střední školy. Definuje základní sociologické pojmy. Popisuje nejen sociální stratifikaci a soc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x

Psychologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní výpisky ze středoškolské psychologie. Úvodní úsek představuje psychologii jako vědu včetně jejích disciplín a směrů. Dále je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd


7x

Socializace osobnosti, komunikace

Socializace začleňování člověka do společnosti. Sociální učení je buď záměrné což znamená vzniklé rodinou, školou, učiteli. Druhé učení je bezděčná na... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]