Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Úvod do politologie, pojem státu

Politologie je nejmladší společenská věda. Vznikla z filosofie, souvisí s ekonomií, sociologií, historií, psychologií. Stát je organizované společenst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

21x

Sekty v heslech

Jedná se o heslovité představení některých celosvětově známých sekt - Boží děti, Svědci Jehovovi, Moonova sekta a Scientologie. Tato náboženská seskup... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

20x

Emoce

Emoce je nejsilnější hybná síla našeho jednání. Psychické jevy, jsou to procesy, stavy i vlastnosti, které hodnotí to, co prožíváme. Podle intenzity ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

20x

Rodinné právo a majetková práva

Rodinné právo se popisuje jako právní normy, které upravují vztah rodičů a dětí, vztahu manželství a úprava vztahu náhradní péče. Rodinné právo se dál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

20x

Společnost, byrokracie, kultura

Práce se zabývá postupný vývojem společnosti, co ovlivňuje společnost, jednotlivá rituální jednání. Dále popisuje organizace, byrokracii, kulturu a ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

19x

Socializace osobnosti, komunikace

Socializace začleňování člověka do společnosti. Sociální učení je buď záměrné což znamená vzniklé rodinou, školou, učiteli. Druhé učení je bezděčná na... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

17x

Sofisté

Práce formou velmi stručných výpisků shrnuje základní východiska klasické řecké filosofie. Poté se věnuje jednotlivým filosofům, jejich myšlenkám a dí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

11x

Politologie - zkrácené výpisky ze základních pojmů

Jedná se o heslovité výpisky o nejdůležitějších pojmech a autorech týkajících se základů politologie jako vědy. Věnuje se pěti oblastem - politické vě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

8x

Sociologie - základní pojmy

Text obsahuje část výkladu ze Sociologie pro 2. ročník střední školy. Definuje základní sociologické pojmy. Popisuje nejen sociální stratifikaci a soc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x

Filosofie 20. století

Zápisky přehledně shrnují významné směry, osobnosti a myšlenky filosofie 20. století. Jednotlivé směry od filosofie života po hermeneutiky jsou charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]