Seminarky.cz > Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Ulice: Jírovcova 8

Město: České Budějovice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Schools and education - maturitní téma (školy a vzdělání)

Práce se zabývá vzdělávacím systémem ve Velké Británii, USA i v České republice. Pojednává o povinné školní docházce, státních zkouškách i o vysokých ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

230x

MO č. 3 Litosféra a její vývoj, georeliéf, geomorfologické pochody a činitelé

Maturitní otázka se zabývá litosférou. Je zde popsána stavba a složení Země, včetně členění zemské kůry. Podrobněji jsou zde rozebrány litosférické de... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Zeměpis

169x

El Tema 15: La República Checa y su atractividad

Práce se zabývá rozpracováním maturitního témata ze španělského jazyka - La Republica Checa y su atractividad.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Španělština

155x

Sofokles: Král Oidipús

Práce podrobně rozebírá dílo Král Oidipus od Sofokla. Je zde krátký životopis autora, charakteristika díla včetně děje, charakteristiky postav a hlavn... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

152x

MO č. 4: Food, eating habits, cuisines

Maturitní otázka se krátce věnuje jídlu jako celku. Nejprve jídlo charakterizuje, následuje můj oblíbený a neoblíbený jídelníček. Dále se věnuje strav... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

140x

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce pojednává o autorovy a jeho hlavním díle Stařec a moře. Nejprve pojednává o jeho životě a tvorbě, následuje jeho zařazení a charakteristika doby... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Americká literatura od 20. století

120x

El Tema 12: La Vida Cotidiana

Práce se věnuje rozpracování maturitní otázky ze španělského jazyka - La Vida Cotidiana.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Španělština

118x

MO č. 20: Healthy lifestyle, looking after oneself

Maturitní otázka se věnuje zdravému životnímu stylu a starání se o sebe. V první řadě zdůrazňuje důležitost zdraví a prevenci. Následuje autorův názor... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

117x

MO č. 1 The town I live in

Maturitní otázka se věnuje tématu Město, ve kterém žiji. Nejprve zmiňuje konkrétní město a lokaci, dále popisuje město obecně a zdůrazňuji jeho známé ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

114x

My favourite British or American author - maturitní téma (oblíbený spisovatel)

Práce se zabývá americkým autorem Orsonem Scottem Cardem - spisovatelem a autorem známé knihy Enderova hra. Nejprve je v práci pár slov o jeho dětství... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Angličtina

114x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]