Maturitní otázky dějepis

Název Goodness Staženo

Pravěk - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje ve zkratce s dějinami pravěku. Po představení periodizace následují charakteristiky jednotlivých předchůdců člověka. V dalš... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Řecká otrokářská společnost a její kultura

Práce obsahuje třetí maturitní otázku z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky. Přehledně charakterizuje řeckou otrokářskou společnost a její kultur... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společenském a kulturním vývoji

Sedmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje raný feudalismus ve východní Evropě, odlišnosti v jeho společnosti a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Rozkvět feudalismu v Evropě od 11. až do 15. století

Osmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky se v bodech zabývá významným děním Evropy 11. až 15. století. Sleduje politický i hos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Revoluční rok 1848

Práce se ve svém úvodu stručně věnuje českému národnímu obrození a ve své hlavní části pak podrobně sleduje události revolučního roku 1848 v Itálii, F... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Pravěk

Práce obsahuje stručný přehled dějin pravěku od doby kamenné po dobu římskou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Starověk

Práce se zaměřuje na zpracovanou maturitní otázku s obrázky, mapami a zajímavými články, kterými jistě zaujmete u maturity. Popisuje období starověku ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Řecká otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Třetí maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje počátky řeckých dějin. Je zde blíže charakterizováno období minojské ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x

Římská otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Čtvrtá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje římskou otrokářskou společnost a její kulturu. V heslech informuje o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


0x

Revoluční rok 1848

Práce obsahuje výpisky z dějin o revolučním roce 1848. Stručně popisuje revoluci ve všech zemích Evropy, kde revoluce proběhla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]