Maturitní otázky fyzika

Název Goodness Staženo

Základní geodetické úlohy ve stavebnictví - maturitní otázka 2/2

Práce se zabývá základními úlohami používaných v geodézii. Mezi základní úlohy patří měření výšek, měření délek a polohopisná měření. V práci jsou vys... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

23x

Pohyby těles z hlediska kinematického, dynamického a jejich zákonitosti - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z fyziky, která představuje jednotlivé typy pohybu těles.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

16x

Pohyby těles v gravitačním poli - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která podrobně rozebírá druhy pohybů těles v gravitačním poli s odkazem na Newtonovy pohybové zákony.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

17x

Molekulová stavba látek - maturitní otázka

Otázka seznamuje s kinetickou teorií látek, základními veličinami molekulové fyziky, vnitřní energií tělesa a termodynamickou teplotou. Je psána formo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

3x

Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka

Práce se zabývá jednotlivými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. V úvodu se autor věnuje obecným informacím o energii, dále se zaobírá energi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

25x

Určení síly a její rozklad - maturitní otázka

Maturitní otázka pojednávající o síle. Nejdříve definuje, sílu a popisuje Newtonovy pohybové zákony. Poté se zabývá určením a rozkladem síly. V závěru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


7x

Vlnění - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlněním. Představuje jeho dělení, vlastnosti a seznamuje s principy šíření kmitů prostorem. Definice jsou doplněny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


1x

Gravitační pole - maturitní otázka

Tématem maturitní otázky z fyziky je gravitační pole. Autor představuje nejen samotný pojem, ale i uvádí zákony, které s ním souvisí. Rovněž si všímá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

13x

Elektrické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka se soustřeďuje na základní veličiny popisující elektrické pole. Nejdříve jsou objasněny vlastnosti elektrického náboje a rovněž je vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

6x

Obvod střídavého porudu - maturitní otázka

Cílem této maturitní otázky je informovat o základních parametrech střídavého proudu. Autor popisuje chování základních elektrotechnických součástek -... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

9x
1  2  3  4  5  6  7  »