Maturitní otázky fyzika

Název Goodness Staženo

01. Kinematika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s pohybem rovnoměrným, rovnoměrně zrychleným, rovnoměrným pohybem po kr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1134x

02. Dynamika pohybu hmotného bodu

Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a zákonitostmi jeho pohybů. Seznamuje se sílou, jako příčinou pohybu, a se třemi Newtonovými pohybovými ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

603x

03. Mechanika dokonale tuhého tělesa

Tato maturitní otázka se zabývá dokonale tuhým tělesem a popisem jeho pohybů. Seznamuje s translací a rotací, momentem síly, rovnovážnými polohami, st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

353x

04. Práce, výkon, energie a zákony zachování

Tato maturitní otázka se zabývá mechaniskou prácí a mechanickou energií, zákonem zachování energie a hybnosti a účiností. V pravém sloupci obsahuje ná... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

516x

05. Mechanika kapalin a plynů

Tato maturitní otázka se zabývá mechanikou kapalin a plynů. Seznamuje s mimo jiné s hydrostatickým a atmosférickým tlakem, s Pascalovým zákonem a jeho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

404x

07. Vnitřní energie termodynamické soustavy a její změny

Tato maturitní otázka se zabývá vnitřní energií a jejími změnami. Seznamuje mimo jiné s teplem a teplotou, převody mezi Celsiovou, Kelvinovou a Fahren... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

256x

1_kinematika a dynamika těles

Maturitní otázka obecně popisuje kinematiku a dynamiku těles, dle mého názoru dostačující maturitní odpověď.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

0x

24. Základní poznatky kvantové fyziky

Kvalitně vypracovaná a podrobná maturitní otázka. Grafy, vzorce i vysvětlivky)... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

0x

25. Jaderná fyzika

Kvalitně vypracovaná maturitní otázka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka

Práce se zabývá jednotlivými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. V úvodu se autor věnuje obecným informacím o energii, dále se zaobírá energi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

25x
1  2  3  4  5  6  7  »