Maturitní otázky zeměpis

Název Goodness Staženo

Africké státy na jih od Sahary - maturitní otázka 13/15

Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s africkými státy nacházejícími se jižně od Sahary. Tuto problematiku zpracovává obecně, vyjmenovává tamní ře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

307x

Afrika

Maturitní otázka zabývající se Afrikou.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Afrika - maturitní otázka

Jedná se o vypracované 2 maturitní otázky v jednom, které velmi podrobně, v heslech, představují africký kontinent z pohledu přírodních podmínek, prům... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

71x

Alpské státy - maturitní otázka

Maturitní otázka v heslech stručně charakterizuje alpské státy. Seznamuje se základními zeměpisnými údaji o Švýcarsku, Rakousku a Slovinsku. Uvádí jej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

409x

Astronomické jevy a planetární pohyby

Práce obsahuje maturitní otázku ze zeměpisu: "Vliv astronomických jevů a planetárních pohybů na praktický život člověka". Práce obsahuje například vzn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

151x

Atmosféra

Práce obsahuje kvalitně zpracovanou maturitní otázku ze zeměpisu na téma atmosféra. Popisuje vertikální dělení atmosféry, počasí, podnebí i rozložení ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


614x

Atmosféra

Tato práce pojednává o Atmosféře.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Atmosféra - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje problematice atmosféry. Popisuje její stavbu, složení a všeobecný oběh. Zabývá se jejím vlivem na podnebí, počasí, vzn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

31x

Atmosféra - maturitní otázka 3/8

Tématem maturitní otázky je atmosféra. Autor popisuje její fyzikální i chemické vlastnosti, uvádí její hlavní plynné složky a také představuje jednotl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

4x

Atmosféra - maturitní otázka 4/27

Maturitní otázka je zaměřena na atmosféru, tedy tzv. plynný obal Země. Popisuje její složení, vrstvy a jejich vlastnosti. Uvádí nejdůležitější meteoro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

6x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]