Maturitní otázky zeměpis

Název Goodness Staženo

Londýn - maturitní otázka anglicky 2/13

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

21x

Maturitní otázky ze zeměpisu

Práce obsahuje vypracované otázky ze zeměpisu. Otázky kolísají v rozsahu jedné strany až desítky stran. Práce je doprovázena schématy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

490x

Charakteristika demografického vývoje - maturitní otázka 1/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která se věnuje charakteristice demografického vývoje ve světě. V textu jsou vysvětleny některé ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

21x

Rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi - maturitní otázka 3/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která se věnuje otázce, jaké je rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi. Předchozí maturitní otá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

20x

Japonsko a Korea - maturitní otázka 12/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která představuje Japonsko a Koreu, jejich rozlohu, podnební podmínky, dále charakterizuje jejic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

18x

Zeměpis - Maturitní otázky

Práce obsahuje šest vypracovaných maturitních otázek ze zeměpisu. Jedná se o Země jako vesmírné těleso, základy kartografie, litosféra a georeliéf, at... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

5x

Geografie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

16x

Litosféra a geologie - maturitní otázka

Maturitní otázka pokrývá v hlavních bodech problematiku zemských vrstev a speciálně litosféry a seznamuje s předmětem zájmu vědního oboru geologie. Čá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

5x

Geografie jako věda a Země jako vesmírné těleso

Formou poznámek je v práci popsán vývoj geografie od pravěku až po vznik geografických společností, dále je zmíněn význam geografie pro současnost a r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

82x

Islámská Afrika a Jihozápadní Asie

Práce se věnuje shrnutí a tím pádem částečnému porovnání dvou světových regionů - Islámské Africe a Jihozápadní Asii. Jsou představeny takové oblasti ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

67x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]