Andragogika (5) Gastronomie (1) Historie (6) Humanitní cizojazyčné práce (4) Komunikace (2) Literatura (2) Nauky o českém jazyce (2) Pedagogika (55) Pedagogika - speciální (17) Politologie (2) Právo (24) Psychologie (23) Religionistika/Náboženství (2) Sociální práce (6) Sociologie (15) Tělesná výchova - sportovní činnosti (1) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

České školství

Práce je přípravou na SZZ z pedagogické psychologie základu. Popsán proces změn ve školství na úrovni všech součástí vzdělávacího systému - změny na š... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1297x

Pedagogika volného času

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

614x

Hodnocení ve škole

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

527x

Psychologie a její význam pro učitele

Vypracovaná otázka ke SZZk seznamuje s disciplínou psychologie a objasňuje význam jejích poznatků pro práci učitele. Druhá část popisuje systém pedago... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie


464x

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace a její funkce, čím se liší ped. komunikace od sociální, přístupy ke komunikace ve vyučování z různých hledisek (pedagogické, li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

411x

Andragogika - vypracované otázky k SZZk

Jedná se o 25 vypracovaných okruhů. Jsou psány v heslech se zvýrazněnými klíčovými slovy. Rozsah jednotlivých částí je strana a více.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

310x

Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) z Andragogiky

Tato práce obsahuje vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce. Otázky popisují současné pojetí andragogiky. Uvádí abecedně seřazený slovník všech... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

265x

Didaktika - otázka k SZZk

Jedná se o vypracovanou otázku ke SZZk na PdF UP. Otázka se věnuje učebnici jako pomůcce, vysvětluje její funkce, strukturální prvky a popisuje formy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

218x

Učitel

Práce je přípravou k SZZ z pedagogicko-psychologického základu. Zabývající se současnými trendy ve vzdělávání učitelů ve světě a v ČR, učitelskou prof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

183x

Občanské právo hmotné

Právní úkon (pojem, náležitosti), neplatnost a odporovatelnost - pojem právního úkonu a jeho druhy, způsob vyjádření právního úkonu, podmínky právního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

169x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]