Referáty divadlo

Název Goodness Staženo

Jazyková stránka divadelní hry Zahradní slavnost od Václava Havla

Krátká práce se zaměřuje na jazykovou stránku divadelní hry Zahradní slavnost od Václava Havla. Upozorňuje na význam jazyka v tomto díle, jeho zvláštn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo, Nauky o českém jazyce

142x

Tradice Divadla Járy Cimrmana

Podrobně zpracovaná práce o Divadle Járy Cimrmana. Cimrmanovské mystifikátorství, úvaha o tématech, jazyku i hereckém ztvárnění, oblíbenosti divadla a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

97x

Lillian Hellman: The Little Foxes - anglicky

Krátká esej, která seznamuje čtenáře s obsahem hry od americké spisovatelky Lillian Hellman, zároveň odpovídá na otázku, jež se vztahuje k chování a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Divadlo

82x

Osvobozené divadlo - seminární práce

Jedná se o seminární práci z českého jazyka. V práci je popsán vývoj tohoto fenoménu, ale hlavní důraz je kladen na rozbor dobově laděných her, předst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

64x

Divadlo Semafor

Jedná se o historii divadla, která je zpracovaná jako odborná práce na téma: divadlo. Události spolku jsou zaměřeny na postavy J. Suchého a J. Šlitra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

60x

Řecké divadlo

Tato práce se zabývá problematikou řeckého historického divadla. Charakterizuje styl divadla a dramatu ve starověkém Řecku. Věnuje se hlavním představ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

59x

Divadla malých forem

Práce vysvětluje, proč vznikala divadla malých forem, jaké jsou jejich znaky a jejich účel. Podrobněji se věnuje historii Osvobozené divadla a Semafo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

49x

Divadlo Semafor

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

20x

Jára Cimrman - málo známé okolnosti zrození českého velikána

Práce podrobně popisuje situaci v 60. letech ve světě, zvláště se věnuje dobové situaci u nás, včetně situace v rozhlasovém vysílání. Nastiňuje vývoj ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

9x

Divadelní reflexe - povalečné období až rok 1989

Práce nejprve charakterizuje poválečnou situaci v divadle obecně, věnuje se největším režisérským osobnostem té doby. Poté autorka charakterizuje nejz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

8x
1  2  »