Referáty ekonomie

Název Goodness Staženo

Podnikání, životní cyklus podniku

Práce má sloužit jako učební materiál ekonomie pro studenty středních škol. Zabývá se problematikou podnikání a podnikem. Všímá si souvisejících legis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Nabídka bankovních produktů pro studenty

Po seznámení s historií Komerční banky a Československé obchodní banky popisuje práce služby, vlastnosti a výhody jejich studentských kont.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Výrobek firmy OLMA, a. s.

Seminární práce do předmětu Ekonomie a management nejprve seznamuje s historií a činnosti společnosti OLMA, a. s., a poté se zabývá jejím vybraným pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

0x

Európska centrálna banka

Práce obsahuje predstavení ECB, charakteristiku, organizační strukturu a činnosť. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomie

0x

Produkční mezera

Práce popisuje produkční mezery. Rozepisuje se o metodách odhadů produkční mezery, mezery v České republice, produkčních přístupů, Hodrick-Prescottův ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Ekonomické - ostatní, Ekonomická teorie

0x

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr
Definice
Historie
Účel úvěru
Výše úvěru
Doba splatnosti
Refinancování hypotéky
Fixace ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie


0x

Podnikatelský záměr

Obsah (vzor) podnikatelského záměru
Podnikatelský projekt a jeho cíle
Marketingový, výrobní a finanční plán
Harmonogram, financov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Ski areál Pustevny

Práce nabízí stručné seznámení se službami a marketingovými nástroji ski areálu Pustevny. Na úvod jej v základních bodech charakterizuje a následně př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie, Ostatní předměty


1x

Financování bydlení - případová studie

Práce obsahuje popis a srovnání možností pro případ financování bydlení cizími zdroji. Po zadání požadavků na financování nového bydlení pro fiktivní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1x

Obecně o ekonomii

Práce obsahuje základní, avšak komplexní pojednání o ekonomii. Charakterizuje ekonomii jako vědu, zachycuje její historii a dále se přesunuje k základ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]