Referáty finanční plány

Název Goodness Staženo

Účetní výkazy - podklady k žádosti o poskytnutí úvěru

Práce předkládá podklady k žádosti o poskytnutí úvěru. Jedná se o 5 souborů v MS Excelu, které obsahují praktické ukázky nejrůznějších účetních výkazů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

99x

Investování na finančním trhu- investiční portfolio

Práce se zabývá problematikou investování úspor. Práce se snaží o vytvoření investičního portfolia, které bude v budoucnu možné upravit s ohledem na z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

284x

Jablotron - finanční plán a analýza

Práce obsahuje finanční plán na rok 2010 a finanční analýzu firmy Jablotron. Nejdříve je firma stručně charakterizována, poté je provedena externí a i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

58x

Inpost, s.r.o - finanční analýza a plán investičního projektu

První polovina seminární práce seznamuje s finanční analýzou podniku Inpost, s.r.o.. Autor představuje činnosti firmy, následně provádí horizontální a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

26x

Finanční analýza a plán společnosti PRONTO-DOKOUPIL, s. r. o.

Cílem práce bylo na základě zadaných vstupních údajů sestavit finanční analýzu společnosti Pronto-Dokoupil, s. r. o., za posledních 5 let a v návaznos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

8x

Krátkodobý finanční plán

Tato práce obsahuje představení krátkodobého finančního plánu fiktivní firmy. Její součástí je zhodnocení uplynulého účetního roku ve formě rozvah, vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

248x

PF Expo s.r.o., Zlín - žádost o úvěr a podnikatelský záměr

Práce je žádostí o úvěr a podnikatelským záměrem firmy PF Expo s.r.o., Zlín. Charakterizuje firmu, uvádí její historii, organizační strukturu, i finan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

107x

Firma Alka - žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr

Práci tvoří žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr opavské firmy Alka. Charakterizuje subjekt uvedením jeho identifikačních údajů. Uvádí regi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

22x

Autodoprava - žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr

Práce je žádostí o úvěr a podnikatelským záměrem firmy Autodoprava. Uvádí identifikační údaje žadatele, data o požadovaném druhu bankovního produktu, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

232x

Planka s.r.o - žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr

Tato práce obsahuje žádost o poskytnutí úvěru a podnikatelský záměr firmy Planka s.r.o. Uvádí identifikační údaje žadatele, data o požadované angažova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

39x
1  2  3  »