Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Francouzština

Referáty francouzština

Název Goodness Staženo

Země galského a keltského kohouta - francouzsky

Práce popisuje vývoj a organizaci společnosti v keltské Galii. Zvláštní pozornost věnuje postavení druidů. Ukazuje také, jak se keltská a římská kultu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

196x

Stades de France et Tour de France

V této seminární práci můžete najít významné a nejen fotbalové stadióny ve Francii. V druhé části prezentace se věnuje Staré Dámě neboli Tour de Franc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

0x

Slohové umělecké styly Francie - francouzsky

Práce podává stručný přehled slohových uměleckých stylů s jejich znaky a památkami ve Francii. Rozebírá styl římský, románský, gotický styl a renesanc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

1x

Skleníkový efekt - francouzsky

Práce se věnuje popisu skleníkového efektu, jeho vzniku a hlavně jeho důlsedkům. Práce je stručná, ale v závěru obsahuje slovíčka a slovní vazby. Sama... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

239x

Rasismus - francouzsky

Francouzská konverzace - Referát na téma rasismus.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

9x

Normandie - francouzsky

Práce pojednává o francouzském regionu Normandii. Rozebírá geografii Normandie (poloha, klima, vodstvo a reliéf). U Horní i Dolní Normandie uvádí depa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

253x

Můj volný čas - francouzsky

Jedná se o slohovou práci z francouzského jazyka na téma "Můj volný čas".
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

1377x

Montmartre

Práce se zaměřuje na prezentaci, která je převedená do pdf. na téma Montmartre a památky v jeho okolí ve francouzském jazyce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

107x

Moje kapesné a finance - francouzsky

Autorka v práci krátce popisuje, kolik dostává kapesného, kolik peněz si sama vydělá a jak se svými financemi nakládá.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

137x

Meziválečná Evropa - francouzsky

Dějepisný referát z gymnázia s rozšířenou výukou jazyků mapuje historický vývoj Evropy mezi dvěma světovými válkami. Zachycuje vznik a rozvoj Českoslo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

2x
1  2  »