Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Francouzština

Referáty francouzština

Název Goodness Staženo

Boston - francouzsky

V práci je francouzsky představeno jedno z historicky a ekonomicky nejvýznamnějších měst Spojených států amerických. Práce se věnuje charakteristice o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

2x

Bretaň - francouzsky

Práce se stručně věnuje francouzskému regionu Bretani. Rozebírá jeho geografii (poloha, klima, vodstvo a reliéf). Zmiňuje hlavní činnosti jak v průmys... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

216x

Československo a svět ve 2. polovině 20. století - francouzsky

Soubor dějepisných referátů ve francouzštině zpracovaný jako skupinový semestrální projekt seznamuje s průběhem studené války, ustavováním lidově demo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

2x

Druhá světová válka a svět druhé poloviny 20. století - francouzsky

Referát ve francouzštině zpracovaný na gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků sleduje události druhé světová války a světové dění v druhé polovině 20. st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

0x

Když budu volit, stejně nic nezměním - esej francouzsky

Slohová práce ve francouzštině na téma "Když budu volit, stejně nic nezměním", krátký text rozebírající obecně a jednoduše, zda má smysl volit. Délka ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Základy společenských věd

226x

La Mayotte

Prezentace v Powerpointu na téma Regions de France - La Mayotte, ve francouzském jazyce, součást maturitní otázky z francouzštiny, 4. ročník SŠ/8. roč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

82x

Louvre - francouzsky

Práce obsahuje několik vět o minulosti a současnosti Louvru.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

151x

Meziválečná Evropa - francouzsky

Dějepisný referát z gymnázia s rozšířenou výukou jazyků mapuje historický vývoj Evropy mezi dvěma světovými válkami. Zachycuje vznik a rozvoj Českoslo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

2x

Moje kapesné a finance - francouzsky

Autorka v práci krátce popisuje, kolik dostává kapesného, kolik peněz si sama vydělá a jak se svými financemi nakládá.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

137x

Montmartre

Práce se zaměřuje na prezentaci, která je převedená do pdf. na téma Montmartre a památky v jeho okolí ve francouzském jazyce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

107x
1  2  »