Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Francouzština

Referáty francouzština

Název Goodness Staženo

Druhá světová válka a svět druhé poloviny 20. století - francouzsky

Referát ve francouzštině zpracovaný na gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků sleduje události druhé světová války a světové dění v druhé polovině 20. st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

0x

Stades de France et Tour de France

V této seminární práci můžete najít významné a nejen fotbalové stadióny ve Francii. V druhé části prezentace se věnuje Staré Dámě neboli Tour de Franc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

0x

Slohové umělecké styly Francie - francouzsky

Práce podává stručný přehled slohových uměleckých stylů s jejich znaky a památkami ve Francii. Rozebírá styl římský, románský, gotický styl a renesanc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

1x

Boston - francouzsky

V práci je francouzsky představeno jedno z historicky a ekonomicky nejvýznamnějších měst Spojených států amerických. Práce se věnuje charakteristice o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

2x

Meziválečná Evropa - francouzsky

Dějepisný referát z gymnázia s rozšířenou výukou jazyků mapuje historický vývoj Evropy mezi dvěma světovými válkami. Zachycuje vznik a rozvoj Českoslo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

2x

Československo a svět ve 2. polovině 20. století - francouzsky

Soubor dějepisných referátů ve francouzštině zpracovaný jako skupinový semestrální projekt seznamuje s průběhem studené války, ustavováním lidově demo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

2x

Rasismus - francouzsky

Francouzská konverzace - Referát na téma rasismus.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

9x

La Mayotte

Prezentace v Powerpointu na téma Regions de France - La Mayotte, ve francouzském jazyce, součást maturitní otázky z francouzštiny, 4. ročník SŠ/8. roč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

79x

Montmartre

Práce se zaměřuje na prezentaci, která je převedená do pdf. na téma Montmartre a památky v jeho okolí ve francouzském jazyce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

102x

Moje kapesné a finance - francouzsky

Autorka v práci krátce popisuje, kolik dostává kapesného, kolik peněz si sama vydělá a jak se svými financemi nakládá.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština

134x
1  2  »