Referáty marketingový mix

Název Goodness Staženo

Měření oblíbenosti produktu Kofola v Moravskoslezském kraji

Cílem této práce je nejen zevrubné poznání tržní pozice Kofoly a její konkurenční schopnosti pro ostatní colové nápoje, ale i pro pro nápoj světového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

136x

Marketing výrobků z ryb

Práce se zabývá komunikačním marketingovým mixem výrobků z ryb. Charakterizuje daný trh, věnuje se způsobům propagace, reklamy, podpory prodeje a PR. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

60x

Marketingový mix

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

392x

Podpora prodeje

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

303x

Reklama

Jak už samotný název vypovídá, je tato práce věnována reklamě. V úvodu je představen samotný pojem a poté následuje vysvětlení důležitosti reklamy jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

564x

Marketingový mix společnosti Škoda, a. s.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se autor zabývá historií společnosti Škoda od jejího založení až po spojení s Volkswagenem. Druh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

673x

Management organizací – metody stanovení ceny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

79x

Zpracování kritérií pro porovnání s konkurencí u tří vybraných fitnesscenter

Jedná se o zpracování analýzy marketingového mixu tří pražských Fitness center. V práci jsou hodnocena všechna 4P, tedy místo, cena, prostředí a propa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

56x

Marketingový mix spotřebitelského úvěru

Cílem této práce byla analýza problematiky poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček od ČSOB z hlediska marketingového mixu a navíc také analyzovat ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

152x

Výrobková řada Nestlé Bifidus - marketingový mix

Práce se zabývá marketingovým mixem výrobkové řady Nestlé Bifidus. Zaměřuje se na jednotlivé části marketingového mixu za účelem lepšího pochopení dan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

243x
1  2  3  4  5  6  »