Referáty marketingový mix

Název Goodness Staženo

Analýza marketingového mixu Purina Pro Plan

Seminární práce, jež rozebírá marketingový mix krmiv pro zvířata Purina Pro Plan, v úvodu seznamuje s historií, současnou situací a vizí společnosti P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

20x

Analýza marketingového mixu Sedlčanského Hermelínu

Práce zkoumá jeden z výrobků Povltavských mlékáren, Sedlčanský Hermelín, z hlediska jednotlivých prvků marketingového mixu. V první části podává chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek

28x

Audi - marketingový mix

Tento text velmi stručně charakterizuje marketingový mix. Popisuje jeho nástroje, výrobkovou, cenovou, komunikační a distribuční politiku. Zmiňuje mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


28x

Belle bijou s.r.o. - mezinárodní marketing fiktivní firmy

Práce seznamuje s vývozem české bižuterie fiktivní firmou Belle bijou do Mexika. Nejdříve firmu představuje, poté se věnuje marketingovému mixu a PEST... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


13x

BOSCH - marketingový mix

Tato práce se zabývá marketingovým mixem firmy Bosch. V úvodu firmu stručně charakterizuje, poté se zabývá její řadou autorádií s názvem FunLine. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

197x

Bride - svatební a společenská agentura - marketingový mix služeb

V této práci je podrobně rozpracovaný marketingový mix služeb, který je aplikován na fiktivní svatební a společenskou agenturu Bride. Nejdříve je uved... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Služby

64x

Budování značky firmy Coca Cola - anglicky

Práce v anglickém jazyce se zabývá tématem budování jména firmy Coca Cola. Stručně představuje historii nealkoholických nápojů a vyzdvihuje vzestup té... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Coca Cola - analýza marketingového mixu

Práce se zabývá marketingovým mixem produktu Coca Cola. Nejdříve uvádí stručnou historii společnosti i samotného nápoje. Poté popisuje životní cyklus ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek


130x

Deset zákonů psychologie prodeje v praxi

Práce na konkrétním příkladě z cestovní kanceláře ukazuje, jakým způsobem lze aplikovat některé ze zákonů psychologie prodeje na prodej zájezdů. Výpov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

51x

Diskoland MyŠ - profil firmy a marketingový mix

Seminární práce popisuje fiktivní společnost, která je orientovaná na pořádání kulturních a zábavných akcí. Seznamuje s jejím posláním, strategií a sl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

48x
1  2  3  4  5  6  »