Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Jazyky > Nauky o španělském jazyce

Referáty nauky o španělském jazyce

Název Goodness Staženo

Přídavná jména ve spojení se slovesem být - španělsky

Práce formou tabulky a příkladových vět objasňuje spojení přídavných jmen a slovesa být ve španělštině. Nejprve dodává přehled španělských přídavných ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

0x

Podmiňovací způsob - španělsky

Práce objasňuje principy konstrukce podmiňovacího způsobu ve španělském jazyce a dodává úlohy na procvičení. Nejprve uvádí příkladový text, v němž je ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

0x

Medio ambiente

Práce pojednává o Medio ambiente ve španělském jazyce. ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

0x

Španělština - 8 lekce

Práce obsahuje vysvětlení, slovní zásobu a příklady na daná témata.
... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

6x

Krátký přehled gramatiky Nuevo Ven 10. a 11. lekce - španělsky

Práce se skládá ze dvou částí. První se věnuje minulým časům ve španělštině. Zaměřuje se na jevy, které je provázejí, včetně nepravidelných sloves se ... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

11x

Tvoření španělského subjuntivu

Práce se zabývá tvořením španělského subjuntivu, tj. spojovacího způsobu přítomného času. V souvislosti s tím uvádí záporný rozkaz, nepravidelná slove... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

35x

Turistický ruch: vítězové a poražení - španělsky

Španělsky psaná práce se zamýšlí nad otázkou, proč jsou některé země turisticky nezajímavé, ačkoli mají pro turistický ruch potenciál. Úvahy jsou konk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce, Cestovní ruch - lokality

47x

Zdravotní stav a části těla - španělsky

Práce ve své první části seznamuje se základními španělskými slovíčky potřebnými při popisování zdravotního stavu. Formou ilustrací jsou pak ve druhé... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

79x

Španělština - gramatika

Práce se zabývá španělskou gramatikou. Uvádí předložky "a, de, en, con", rozkazovací způsob a opisné vazby s infinitivem. Vyjmenovává dny v týdnu, věn... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

122x

Rozkazovací způsob - španělsky

Práce formou tabulky seznamuje s tvary sloves při využití rozkazovacího způsobu ve španělském jazyce.... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

151x
1  2  »