Referáty ošetřovatelství

Název Goodness Staženo

Akutní a chronická pyelonefritida

Práce se skládá ze dvou částí. V první se autor věnuje akutní pyelonefritidě, jejím projevům, diagnostice a léčbě. Druhá část pak pojednává o chronick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

40x

Apendicitida: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 1/5

Práce se krátce a v heslech zaměřuje na problematiku diagnostiky a léčby apendicitidy, náhlé příhody břišní, při níž dochází k zánětu apendixu. Nejprv... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

414x

Callista Roy

Práce se zaměřuje na život a díla Callista Roye. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

4x

Chirurgická kazuistika

Kazuistika pacienta po artroskopii kolene zpracovaná podle modelu M. Gordonové. Obsahuje i základní screeningové vyšetření sestrou, objektivní pozorov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

98x

Chirurgická kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

134x

Crohnova nemoc: diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 2/5

Heslovitá práce stručně seznamuje s problematikou Crohnovy nemoci a popisuje ošetřovatelský proces u pacientů s ileostomií či kolostomií, které předst... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

392x

Dětské oddělení - kazuistika

Práce obsahuje ošetřovatelskou kazuistiku z dětského oddělení dle Hendersonové. Popis se zaměřuje na 14 tříd jako je dýchání, pohyb, spánek, oblékání,... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

59x

Disociativní poruchy

Práce zpracovaná na oboru Diplomovaná dětská sestra pojednává o disociačních poruchách. Obsahuje jejich vymezení, popis diagnostických kritérií, etiol... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína, Ošetřovatelství

1x

Dokumentace z ošetřovatelského procesu pacientky s náhle zhoršenou dušností - slovensky

Práce je psaná formou dokumentace ošetřovatelského procesu. V úvodní části je představena pacientka – důchodkyně přijatá na interní kliniku z důvodu n... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce, Ošetřovatelství

2x

Edukační plán - Aplikace inzulínu

Edukační plán jak správně aplikovat inzulín.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

0x
1  2  3  4  5  6  »