Referáty ošetřovatelství

Název Goodness Staženo

Vyšetřovací metody v urologii

Práce se podrobně věnuje vyšetřovacím metodám v urologii. Popisuje různé typy zkoumání moče jako například počítačové zobrazovací metody, cytologické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

32x

Interní kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

118x

Chirurgická kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

134x

Ošetřovatelský proces u pacienta s cholecystektomií - zápis praxe

Jedná se o zápis praktického cvičení z ošetřovatelství, kdy je zkoumám zdravotní stav pacienta po operaci a provedeno bylo fyzikální vyšetření sestrou... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

998x

Kazuistika u ženy s onemocněním adnexitis bilateralis

Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická poskytuje veškeré informace o onemocnění, včetně jeho léčby. Praktická část se zabývá konkrétním případem té... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

88x

Povinná mlčenlivost zdravotnického pracovníka

Práce seznamuje s povinností mlčenlivosti, kterou jsou vázání zdravotničtí pracovníci. Věnuje se zákonným úpravám této problematiky, včetně výjimek, k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

279x

Kazuistika epilepsie

Práce se zabývá případem epilepsie, tzv. Lennox-Gastaultovým syndromem, spojeným s těžkou mentální retardací. Nejprve charakterizuje epilepsii jako ch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína, Ošetřovatelství

33x

Potraty a interrupce

Ročníková práce popisuje rozdíl mezi potratem a interrupcí. Práce obsahuje definice, příčiny, průběhy, rizika a následky. Dále také tabulku jak je to ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ošetřovatelství, Biologie, Základy společenských věd

5x

Eutanazie

Esejistickou formou zpracovaná práce se zabývá smrtí a umíráním v dnešní době se zaměřením na eutanazii. Probírá nejrůznější souvislosti eutanazie od ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

1x

Disociativní poruchy

Práce zpracovaná na oboru Diplomovaná dětská sestra pojednává o disociačních poruchách. Obsahuje jejich vymezení, popis diagnostických kritérií, etiol... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína, Ošetřovatelství

1x
1  2  3  4  5  6  »