Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy > Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Referáty přírodní vědy - cizojazyčné práce

Název Goodness Staženo

Banát - české vesnice v Rumunsku - francouzsky

Práce poměrně rozsáhle podává geografické, ale i historické a kulturní informace o obyvatelích Rumunského Banátu. Velkou pozornost věnuje reliktům čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Čáp - stručná charakteristika anglicky

Tato práce obsahuje velmi stručnou charakteristiku čápa.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

94x

Dokumentace z ošetřovatelského procesu pacientky s náhle zhoršenou dušností - slovensky

Práce je psaná formou dokumentace ošetřovatelského procesu. V úvodní části je představena pacientka – důchodkyně přijatá na interní kliniku z důvodu n... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce, Ošetřovatelství

2x

Etické problémy z pohledu lékařství - anglicky

Absolventská otázka v angličtině na téma etické problémy - týká se zejména eutanázie a klonování.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce

19x

Extrasolární planety - anglicky

Text seznamuje s extrasolárními planetami, mimo sluneční soustavu. Na základě položených otázek uvádí základní fakta o těchto planetách. Popisuje meto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

0x

HIV and AIDS - závěrečná zkouška z angličtiny

Odkud AIDS pochází, první nakažený, rozmach nakažených v USA, původce nákazy (a úvaha, jak mohlo přejít k prvnímu přenosu na lidi). Nemoci, které moho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce

34x

Hodnocení zdravotního stavu dětského pacienta sestrou - anglicky

Práce v anglickém jazyce předkládá heslovitou formou popis skutečností, které sestra hodnotí při péči o dětské pacienty. Vymezuje jednotlivé tělesné c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce, Ošetřovatelství

0x

Hutnické odpady - slovensky

Práce se zabývá hutnickým odpadem. Zaměřuje se na vznik a následné zneškodnění, či další využití odpadů v hutnickém podniku na jednotlivých provozech.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Metalurgie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

12x

Infrastruktura Trnavského kraje - slovensky

Text analyzuje Trnavský kraj a jeho strukturu z hlediska veřejné kanalizace, veřejného vodovodu, délky cest v jednotlivých kategoriích, počtu žáků na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

191x

Jsou sci-fi filmy pouze fikcí nebo jsou reálným obrázkem o budoucnosti naší existence? - esej anglicky

Jedná se o anglicky psanou esej z oblasti fyziky, která se věnuje rozboru teorie dvou amerických vědců - Petera Warda a Donalda Brownleeho, kde je zva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce

98x
1  2  3  4  »