Název Goodness Staženo

Fyzika: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky - sbírka příkladů 7/31

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 podrobně řešených příkladů zaměřených na základní poznatky molekulové fyziky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

0x

Fyzika: Elektrostatika - sbírka příkladů 16/31

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 9 podrobně řešených příkladů z oblasti elektrostatiky. U každé úlohy je nejprv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

0x

Fyzika: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě - sbírka příkladů 29/31

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku elektromagnetického zá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

0x

Fyzika: Fyzika atomového jádra a elementárních částic - sbírka příkladů 31/31

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 5 podrobně řešených příkladů z oblasti fyziky atomového jádra a elementárních ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

0x

Chemie: Názvosloví oxidů - sbírka příkladů 1/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 32 řešených úloh týkajících se názvosloví oxidů, a to odvozování názvů i vzorc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

0x

Chemie: Názvosloví halogenidů - sbírka příkladů 2/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 30 řešených úloh týkajících se názvosloví halogenidů, a to odvozování názvu i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

0x

Chemie: Názvosloví oxokyselin - sbírka příkladů 3/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 25 řešených úloh týkajících se názvosloví oxokyselin, a to odvozování názvu i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Chemie

0x

Chemie: Názvosloví koordinačních sloučenin - sbírka příkladů 5/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 12 řešených úloh týkajících se názvosloví koordinačních sloučenin, a to odvozo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

0x

Chemie: Hmotnostní zlomek - sbírka příkladů 6/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 21 řešených slovních úloh týkajících se hmotnostního zlomku. Příklady jsou zam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

0x

Chemie: Rozpustnost - sbírka příkladů 8/14

Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 5 řešených úloh týkajících problematiky rozpustnosti. Jednotlivé úlohy nejprve... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

0x
1  2  3  4  5  6  »