Referáty veřejná ekonomika

Název Goodness Staženo

Problematika vyšších územně správních celků a reformy veřejné správy

Seminární práce se velmi podrobně zabývá problematikou veřejné správy, zejména reformou vyšších územně správních celků. Nejdříve uvádí rozsah a způsob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

86x

Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000

Jak samotný název napovídá je práce věnována porovnáním a zhodnocením vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky od roku 1994 do roku 20... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

150x

Financování politických stran

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

80x

Srovnání ministerstev ČR, SR a V.B

ČR - základní údaje, charakteristika politického systému, přehled ministerstev. SR - základní údaje, správní členění, politický systém, ministerstva. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

83x

Organizace a řízení veřejné správy

Veřejná správa - úvod, vědecké základy, prameny studia, vybrané společenské, právní a ekonomické souvislosti systému, základní pojmy. Veřejná moc a st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

228x

Ekonomika v lesním hospodářství

Práce popisuje postavení lesnictví v ČR a statistický pohled na propojení lesního hospodářství se zpracováním surového dřeva. Velmi podrobně rozebírá ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

83x

Vývojové tendence územní veřejné správy ČR

Obsahem seminární práce je chronologické zachycení stavů a změn v místní veřejné správě ČR v období 1989 – 2004 a komparace koncového stavu se stavem ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

77x

Politika zaměstnanosti v SR - slovensky

Práce nejprve charakterizuje základní pojmy. Poté ukazuje, jakými způsoby se dá nezaměstnanost měřit, a věnuje se faktorům, které ovlivňují její míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

23x

Úvaha o motýlovi aneb hospodářská krize - esej

Práce se formou eseje zamýšlí nad současnou hospodářskou krizí. Na pozadí definice teorie chaosu amerického matematika Edwarda Lorenze popisuje propoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

33x

Je stát svobodným účastníkem trhu?

Esej ukazuje na příkladu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že vytváření detailních pravidel pro postup státního úředníka na svobodném trhu n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]