Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Základy společenských věd

Referáty základy společenských věd

Název Goodness Staženo

Filozofie v době novověku a osvícenství

Práce stručně mapuje filozofické názory předních novověkých a osvícenských filozofů. Po objasnění několika pojmů následuje seznámení s díly několika e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Politický systém Spojených států amerických a Nizozemska

Práce si klade za úkol popsat a charakterizovat politické systémy Spojených států amerických a Nizozemska a následně porovnat jejich společné a odlišn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Pravoruká společnost

Ročníková práce poukazuje na to, že pravorukost je v současné společnosti vnímána jako samozřejmá norma, a ukazuje, jak je prosazována ve výchově dětí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Židovské svátky

Práce se věnuje svátkům slaveným u ortodoxních i liberálních židů. Objasňuje význam a původ jednotlivých svátků, předpisy s nimi spojené nebo způsoby ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Islám

Práce obsahuje prezentaci o islámu jako světovém náboženství.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Čeští svatí a jejich atributy

Referát předkládá seznam českých svatých. Některým se věnuje podrobněji jako jsou sv. Jan Nepomucký, sv. Ludmila nebo sv. Václav. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

0x

Románský sloh

Práce obsahuje detailní popis románského slohu a jeho charakteristiku i s fotografiemi. Jedná se o rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Politika a politické subjekty

Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky nebo násilím. V otevřených společnostech demokracií vstupují do... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Náboženské menšiny v České republice

Práce pojednává o tématu náboženské menšiny v České republice. Rozebírá jednotlivé menšiny, které se nacházejí na našem území. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Judaismus

Práce je napsána za účelem vytvoření projektu o judaismu. Začíná srovnáním křesťanství s islámem a dále pokračuje detailně o judaismu samotném. V prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [42]