Seminarky.cz > Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Ulice: Žižkova 1818

Město: Karviná - Hranice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo zjistit povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků statickými, ale i dynam... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

159x

Délková měření příma - měření mikrometrem - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo změřit vnitřní a vnější rozměr daných součástí a naměřené hodnoty zpracova... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

17x

Měření nepřímá - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo nejprve Pasametrem zkontrolovat dobrou a zmetkovou stranu válečkového kalib... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

27x

Obhajoba maturitní práce Frézka Roman Prus

Maturitní práce na téma konstrukční návrh frézky pro kutily. Práce se zaměřuje na rámy obráběcích strojů, stolové frézky, portálové frézky, konstrukčn... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strojírenství

1x

Tahová statická zkouška - laboratorní protokol

Jedná se o zpracované laboratorní cvičení, jehož zadáním bylo provést statickou zkoušku v tahu, z naměřených hodnot posléze určit ze strojírenských ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

802x

Délková měření přímá - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný laboratorní protokol, přičemž zadáním bylo pomocí posuvného měřítka změřit rozměry dané součásti, stanovit chybu měřidla a chyb... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

23x

Návrh ovládacího obvodu návěstidel a signalizace vytížení dopravníků - laboratorní protokol

Tento protokol se zabývá návrhem ovládacího obvodu z hlediska automatizace. Právní úkol řeší návrh logického obvodu pro ovládaní světel návěstidla pod... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

90x

Měření statické charakteristiky převodníku - laboratorní protokol

Tento protokol z obsahuje schémata statické charakteristiky převodníku polohy napětí. U některých schémat je doplněna pravdivostní tabulka a popis pri... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

110x

Programování obráběcích strojů: návrh polotovaru - laboratorní protokol

Protokol obsahuje technologický postup výroby pro výrobu součásti na soustruhu. Řezné podmínky pro výrobu zadané součásti jsou vypočteny a uvedeny v p... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

143x

Měření napětí a proudu - laboratorní protokol

Tento laboratorní protokol se zabývá měřením proudu žárovky s kovovým vláknem a s uhlíkovým vláknem při různých hodnotách napětí od 20 V do 220 V. Z ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

11x
1  2  3  4  5  6  »