Název Goodness Staženo

Matematika: matematická logika a množiny - výukový list 1/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a postupy z oblasti matematické logiky a množin. Vhodné jak pro opakování, tak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

394x

Matematika: Číselné obory I - výukový list 2/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní postupy práce s čísly z jednotlivých číselných oborů. Výklad je doplněn příklady. Vhodn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

307x

Matematika: Číselné obory II - výukový list 3/29

Přehledný výukový list předkládá vzorce pro počítání s mocninou a odmocninou reálných čísel a objasňuje základní zásady práce s komplexními čísly. Výk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

202x

Matematika: Mnohočleny - výukový list 4/29

Přehledný výukový list objasňuje srozumitelným způsobem postup základních operací s mnohočleny i jejich rozkladu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

237x

Matematika: Funkce I - výukový list 5/29

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy z oblasti funkcí a jejich vlastnostmi. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

176x

Matematika: Funkce II - výukový list 6/29

Přehledný výukový list vymezuje lineární, kvadratické a lineární lomené funkce a seznamuje s jejich vlastnostmi. Vhodné jak pro opakování, tak pro zís... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

171x

Matematika: Funkce III - výukový list 7/29

Přehledný výukový list vymezuje mocninné, exponenciální a logaritmické funkce a přináší soupis jejich vlastností. Zároveň nabízí úvod do problematiky ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

159x

Matematika: Goniometrické funkce I - výukový list 8/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje základní pojmy spjaté s goniometrickými funkcemi a seznamuje s jejich vlastnostmi. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

177x

Matematika: Goniometrické funkce II - výukový list 9/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje kroky při určování hodnot goniometrických funkcí a přináší soupis vzorců pro práci s nimi. Výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

188x

Matematika: Lineární rovnice - výukový list 10/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a operace z oblasti lineárních rovnic. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

157x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »