Název Goodness Staženo

Absolutní hodnota reálného čísla

Práce obsahuje zadání a výsledky úloh k procvičování středoškolského učiva o absolutních hodnotách. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

129x

Analytická geometrie

Skenovaný text obsahuje 18 příkladů k procvičování středoškolského učiva o analytické geometrii. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitní zkoušce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

75x

Analytická geometrie I.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii. V první části popisuje základní pojmy jako jsou soustava souřadnic, vzdálenost dvou bodů nebo kartézská so... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie II.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii. Ve druhé části se zabývá přímkou v rovině, vzájemnými polohami v rovině a nakonec metrickými vlastnostmi v... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie III.

Práce charakterizuje analytickou geometrii. Ve třetí části nejprve popisuje přímku v prostoru a rovinu v prostoru. Dále se zabývá vzájemnými polohami ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky I.

Práce obsahuje analytickou geometrii neboli kuželosečky I. V první části popisuje základní pojmy jako jsou například kuželosečky nebo parabola. Dále s... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky II.

Práce se zaměřuje na analytickou geometrii zejména na kuželosečky. Ve druhé části jsou probírány hyperbola a parabola. První část naleznete zde.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytická geometrie- kuželosečky III.

Práce obsahuje analytickou geometrii zejména kuželosečky. Ve třetí části vysvětluje vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. První část naleznete detail)

Typ školy:

Kategorie: Matematika, Profi práce

0x

Analytické vyjádření elipsy

Oskenovaný text obsahuje 6 řešených příkladů na procvičování učiva o elipse. Vhodné jako příprava do hodin matematiky i jako příprava k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

29x

Analytické vyjádření hyperboly

Skenovaný text obsahuje 6 řešených příkladů k procvičení učiva o hyperbole. Vhodné jako příprava do hodin matematiky i jako příprava k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

78x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »