Název Goodness Staženo

Filozofické směry v helénském období

Práce pojednává o filozofických směrech helénského období. Nejprve charakterizuje helénské období a poté filozofické směry, které se zde nacházely, ji... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Renesance a humanismus, počátky novověké doby

Práce se zaměřuje na renesanci a humanismus. Charakterizuje je a navíc popisuje i politologii a významné osobnosti té doby, jako jsou Galileo Galilei,... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Empirismus-

Práce se zaměřuje na empirismus. Charakterizuje ho i jeho představitele.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Pozitivismus a novopozitivismus

Práce popisuje pozitivismus a novopozitivismus. Rozebírá jak lingvistické paradigma tak i vídeňský kruh.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Schopenhaur, Kierkegaard, Nietzsche

Práce se zabývá iracionalismem a jeho některými představiteli, kteří jsou Schopenhaur, Kierkegaard a Nietzsche.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika

Práce se zaměřuje na fenomenologii, vitalismus a hermeneutiku. Charakterizuje i významné osobnosti jako jsou Edmund Husserl nebo Wilhelm Dilthey. ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Pragmatismus a strukturalismus

Práce popisuje pragmatismus a strukturalismus i s jejich představiteli.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Filozofické myšlení v českých zemích

Práce se zaměřuje na filozofické myšlení v českých zemích. Pojednává nejprve o době předhusitské, době husitské, období renesance a humanismu. Poté o ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Psychologie- vývoj a směry

Práce se zabývá psychologií. Nejprve popisuje co to je psychologie, vývoj psychologie a poté směry psychologie i se systémem psychologických oborů.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Myšlení a jazyk

Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma myšlení a jazyk. Popisuje formy myšlení, myšlenkové operace nebo vlastnos... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]