Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Alfred Adler

Práce obsahuje pracovní list k procvičení nebo k doplnění maturitní otázky z psychologie osobnosti.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

79x

Bankovní systém, právní subjekty v tržní ekonomice

Práce se zabývá bankovním systémem a právními subjekty v tržní ekonomice. Popisuje banky a bankovní soustavu v České republice. Dále vymezuje cenné pa... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce, Ekonomie

0x

Ekonomie

Práce obsahuje poznámky na téma ekonomie popisující základní termíny nutné k oboru, poté se zabývají dějinami ekonomie a detailně popisují hospodářský... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

0x

Emoce

Pracovní list k procvičení učiva o emocích. Vhodné k přípravě na maturitu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

83x

Empirismus-

Práce se zaměřuje na empirismus. Charakterizuje ho i jeho představitele.... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

EU, OSN a NATO

Práce obsahuje zápisky z hodin popisující tyto tři mezinárodní organizace, jejich strukturu, historii i sídla a cíle s plány.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Evropská integrace a Evropská unie

Učební text se zabývá evropskou integrací a především samotnou Evropskou unií. V úvodu je zahrnut historický pohled na evropskou integrace a dále prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Fenomenologie, vitalismus a hermeneutika

Práce se zaměřuje na fenomenologii, vitalismus a hermeneutiku. Charakterizuje i významné osobnosti jako jsou Edmund Husserl nebo Wilhelm Dilthey. ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Filozofické myšlení v českých zemích

Práce se zaměřuje na filozofické myšlení v českých zemích. Pojednává nejprve o době předhusitské, době husitské, období renesance a humanismu. Poté o ... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x

Filozofické směry v helénském období

Práce pojednává o filozofických směrech helénského období. Nejprve charakterizuje helénské období a poté filozofické směry, které se zde nacházely, ji... (detail)

Typ školy:

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]