Název Goodness Staženo

Cvičebnice anorganické chemie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

92x

Historie chemie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

144x

Paliva a maziva v chemii

Vše o kapalinách a mazivech používaných v automobilech a zemědělských strojích. Práce velmi podrobně popisuje vlastnosti všech paliv a maziv, spolu s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

143x

Anorganická chemie pro střední školy

Atom - stavba elektronového obalu atomu, orbitaly, vrstvy. Zásadotvorné oxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

105x

Organická chemie pro střední školy

Uhlovodíky - základní poznatky, definice, rozdělení (alkany (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), cykloalkany (definice, příklady, vlastnosti)... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

218x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty II. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je druhou částí skript obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Tato část se zaměřuje na strukturu molekul z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

11x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty III. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je třetí částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zaměřuje se na interakci hmoty a záření, a to z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Chemie

10x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty IV. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je čtvrtou částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Podrobně rozebírá téma chemické termodynamiky. Kro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

22x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty V. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je pátou (a poslední) částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zevrubně pojednává o elektrochemii. Zko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

14x

Recentní suroviny a jejich zpracování

Soubor obsahuje přehledně a srozumitelně zpracovanou základní teorii k recentním surovinám a jejich zpracování. Studijní text je vhodný pro studenty S... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1x
1  2  3  »