Název Goodness Staženo

Případová studie - silniční doprava nákladní

Práce obsahuje vypracované zadání případové studie pro řádné vykonání zkoušky odborné způsobilosti v silniční nákladní dopravě.
Ve stručnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

339x

Seznam otázek ke zkoušce odborné způsobilosti v silniční dopravě - se správnými odpověďmi

Práce obsahuje oubor zkušebních otázek k testové části zkoušky odborné způsobilosti v silniční dopravě (nákladní i osobní) - včetně závěrečného klíče ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

240x

Klimatizace v motorovém vozidle: základy - německy

Německy psaný učební text pro samostudium seznamuje se základy problematiky klimatizace v motorovém vozidle. Text je doplněn řadou ilustrací a v závěr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Doprava, Konstruktérství


96x

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze Škoda Octavia

Studijní text doprovázený řadou ilustrací se zabývá problematikou decentrálního systému komfortní elektroniky ve voze Škoda Auto. Na závěr je doplněn ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Doprava, Konstruktérství


96x

Hydraulická a pneumatická doprava, manipulace a doprava materiálu na skladě, dopravní a manipulační zařízení v dřevařské druhovýrobě - slovensky

Učební materiál obohacený o řadu nákresů seznamuje nejprve se zařízeními a mechanismy hydraulické a pneumatické dopravy. Poté se věnuje manipulaci a d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství, Doprava

4x

Doprava a manipulace s materiálem - slovensky

Studijní text ve své první části podává základní informace o zařízeních či postupech dopravy a manipulace s materiálem. Následně jsou krátce klasifiko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Strojírenství

2x