Doprava (6) Elektrotechnika (1) Hardware (3) Informační systémy (1) Informatika (5) Konstruktérství (2) Kybernetika (1) Matematika (9) Programování (1) Software (4) Statistika (11) Strojírenství (4) Technické - ostatní (6) Technické obory - cizojazyčné práce (1)
Název Goodness Staženo

Excel

Charakteristika Excelu, základní pojmy (buňka, řádek, sloupec, list, sešit). Důležité prvky základního okna programu a jejich stručný popis - titulkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

188x

Počítačové sítě

Předmluva. Úvod. Počítače a komunikace - postavení komunikujícího počítače, počítač v roli terminálu, počítač v roli klienta, počítač v roli serveru, ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika

119x

Věta o jednom výběru a věta o dvou výberech

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

112x

Jak pracuje PC

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika

91x

MS Word - skripta

Práce charakterizuje MS Word. Věnuje se prostředí, práci s dokumentem, oknu, formátu písma a odstavce, ohraničení a stínování. Všímá si stylu, šablon,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

86x

Úvod do geodézie, měření směrů a úhlů

Studijní materiál seznamuje s východisky geodézie a základy měření směrů a úhlů v rámci této disciplíny.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Geografie


51x

Testování hypotéz

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

48x

Informační systémy a počítače I.

Práce ve heslech shrnuje základní informace o hardwaru. Další části práce se zabývají typy počítačů a počítačovými viry.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

43x

Klimatizace v motorovém vozidle: základy - německy

Německy psaný učební text pro samostudium seznamuje se základy problematiky klimatizace v motorovém vozidle. Text je doplněn řadou ilustrací a v závěr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Doprava, Konstruktérství


43x

Programování v UNIXu

Předmluva - k čemu je určená publikace. Úvod - co je to shell. Práce se soubory - výpis obsahu souboru, přejmenování souboru, kopírování souborů, zruš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování

37x
1  2  3  4  5  »