Doprava (6) Elektrotechnika (1) Hardware (3) Informační systémy (1) Informatika (5) Konstruktérství (2) Kybernetika (1) Matematika (9) Programování (1) Software (4) Statistika (11) Strojírenství (4) Technické - ostatní (7) Technické obory - cizojazyčné práce (1)
Název Goodness Staženo

Případová studie - silniční doprava nákladní

Práce obsahuje vypracované zadání případové studie pro řádné vykonání zkoušky odborné způsobilosti v silniční nákladní dopravě.
Ve stručnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

238x

Excel

Charakteristika Excelu, základní pojmy (buňka, řádek, sloupec, list, sešit). Důležité prvky základního okna programu a jejich stručný popis - titulkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

189x

Seznam otázek ke zkoušce odborné způsobilosti v silniční dopravě - se správnými odpověďmi

Práce obsahuje oubor zkušebních otázek k testové části zkoušky odborné způsobilosti v silniční dopravě (nákladní i osobní) - včetně závěrečného klíče ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

157x

Věta o jednom výběru a věta o dvou výberech

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

146x

Počítačové sítě

Předmluva. Úvod. Počítače a komunikace - postavení komunikujícího počítače, počítač v roli terminálu, počítač v roli klienta, počítač v roli serveru, ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika

119x

Statistika I. - teorie

Práce obsahuje nejčastěji kladené teoretické otázky ve statistice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé pojmy, co se týče definice, druhů statistiky, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika


102x

Lineární algebra

Práce obsahuje učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín. Probírá tématiku vektorových prostorů, soustav lineárních rovnic, prostorů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


99x

Základní pojmy z logiky a teorie množin - slovensky

Učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín seznamuje se základními pojmy z logiky a teorie množin. Objasňuje význam a použití logický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


93x

Jak pracuje PC

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika

92x

Klimatizace v motorovém vozidle: základy - německy

Německy psaný učební text pro samostudium seznamuje se základy problematiky klimatizace v motorovém vozidle. Text je doplněn řadou ilustrací a v závěr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Doprava, Konstruktérství


89x
1  2  3  4  5  »