Doprava (6) Elektrotechnika (1) Hardware (3) Informační systémy (1) Informatika (5) Konstruktérství (2) Kybernetika (1) Matematika (9) Programování (1) Software (4) Statistika (11) Strojírenství (4) Technické - ostatní (6) Technické obory - cizojazyčné práce (1)
Název Goodness Staženo

Excel

Charakteristika Excelu, základní pojmy (buňka, řádek, sloupec, list, sešit). Důležité prvky základního okna programu a jejich stručný popis - titulkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

188x

Případová studie - silniční doprava nákladní

Práce obsahuje vypracované zadání případové studie pro řádné vykonání zkoušky odborné způsobilosti v silniční nákladní dopravě.
Ve stručnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

185x

Věta o jednom výběru a věta o dvou výberech

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

142x

Seznam otázek ke zkoušce odborné způsobilosti v silniční dopravě - se správnými odpověďmi

Práce obsahuje oubor zkušebních otázek k testové části zkoušky odborné způsobilosti v silniční dopravě (nákladní i osobní) - včetně závěrečného klíče ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

124x

Počítačové sítě

Předmluva. Úvod. Počítače a komunikace - postavení komunikujícího počítače, počítač v roli terminálu, počítač v roli klienta, počítač v roli serveru, ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika

119x

Jak pracuje PC

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika

92x

Základní pojmy z logiky a teorie množin - slovensky

Učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín seznamuje se základními pojmy z logiky a teorie množin. Objasňuje význam a použití logický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


90x

Lineární algebra

Práce obsahuje učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín. Probírá tématiku vektorových prostorů, soustav lineárních rovnic, prostorů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


90x

MS Word - skripta

Práce charakterizuje MS Word. Věnuje se prostředí, práci s dokumentem, oknu, formátu písma a odstavce, ohraničení a stínování. Všímá si stylu, šablon,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

86x

Klimatizace v motorovém vozidle: základy - německy

Německy psaný učební text pro samostudium seznamuje se základy problematiky klimatizace v motorovém vozidle. Text je doplněn řadou ilustrací a v závěr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Doprava, Konstruktérství


86x
1  2  3  4  5  »