Ekonomická teorie (11) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (41) Evropská unie (9) Hospodářská politika (2) Korespondence (10) Logistika (1) Management (28) Marketing (9) Marketingový mix (1) Monetární politika (1) Podniková ekonomika (5) Regionální ekonomika (1) Řízení lidských zdrojů (2) Strategický management (1) Světová ekonomika (1) Veřejná ekonomika (11) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Obchodni korespondence - vzory dopisů

Tato práce radí a demonstruje na příkladech, jak psát správně adresy, tituly, vzorový dopis, poptávku, vyžádanou nabídku, nevyžádanou nabídku, objedná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

10280x

Marketingový mix

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

2638x

Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

1636x

Sociální politika a sociální zabezpečení

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

959x

Test z mikroekonomie

Práce obsahuje naskenovaný test z mikroekonomie, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Součástí práce jsou grafy a tabulky. U některých otázek se nabíz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

887x

Vnitropodnikové písemnosti

Tato práce obsahuje vnitropodnikové písemnosti. Definuje podstatu porady, klasifikuje její druhy, uvádí a popisuje písemnosti z porad a jejich náležit... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

740x

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Tato práce popisuje náležitosti, formy a správnou stylistiku poptávky, nabídky a objednávky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

665x

Písemnosti při neplnění smluv

Tato práce se věnuje písemnostem při neplnění smluv. Uvádí náležitosti urgence, reklamace, odpovědi na reklamaci. Zmiňuje druhy upomínek.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

586x

Historie managementu

Práce obsahuje historii managementu, jak se vyvíjel, obsahuje i představitele managementu daných etap vývoje, vždy se zmínkou od daném představiteli.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Management

329x

Moderní management

Práce se zaměřuje na to, jaké jsou nejlepší strategie managementu po celém světě.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


308x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]