Ekonomická teorie (11) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (40) Evropská unie (9) Hospodářská politika (2) Korespondence (10) Logistika (1) Management (28) Marketing (9) Marketingový mix (1) Monetární politika (1) Podniková ekonomika (5) Regionální ekonomika (1) Řízení lidských zdrojů (2) Strategický management (1) Světová ekonomika (1) Veřejná ekonomika (11) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Obchodni korespondence - vzory dopisů

Tato práce radí a demonstruje na příkladech, jak psát správně adresy, tituly, vzorový dopis, poptávku, vyžádanou nabídku, nevyžádanou nabídku, objedná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

9784x

Marketingový mix

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

2532x

Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

1633x

Sociální politika a sociální zabezpečení

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

953x

Vnitropodnikové písemnosti

Tato práce obsahuje vnitropodnikové písemnosti. Definuje podstatu porady, klasifikuje její druhy, uvádí a popisuje písemnosti z porad a jejich náležit... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

686x

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Tato práce popisuje náležitosti, formy a správnou stylistiku poptávky, nabídky a objednávky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

633x

Písemnosti při neplnění smluv

Tato práce se věnuje písemnostem při neplnění smluv. Uvádí náležitosti urgence, reklamace, odpovědi na reklamaci. Zmiňuje druhy upomínek.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

566x

Test z mikroekonomie

Práce obsahuje naskenovaný test z mikroekonomie, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Součástí práce jsou grafy a tabulky. U některých otázek se nabíz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

556x

Strategický management - skripta

Materiály ke zkoušce z strategického managementu pro 4. ročník VŠB - EKF Ostrava. Jedná se o písemnou zkoušku k Doc. Lednickému. Materiály vysvělutjí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

289x

Makroekonomie - skripta

Práce je skripty do makroekonomie. Zabývá se inflací, penězi a peněžním trhem, nezaměstnaností a makroekonomickými subjekty, koloběhem a stabilizační ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

259x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]