Název Goodness Staženo

Převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu

Práce přehledným a srozumitelným způsobem objasňuje převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu. Výklad látky je doplněn o ukázkové příkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

6x

Veličiny a jednotky ve fyzice, optika

Práce se stručně věnuje jednak veličinám a jednotkám ve fyzice, jednak optice.V rámci ní pak sleduje podstatu, rychlost, šíření a odraz světla stejně ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

25x

Elektrotechnické značky a vzorce

Práce uvádí značky a vzorce, se kterými se setkáváme v elektrotechnice. Vzorce se týkají výpočtu činného a předřadného odporu, zvětšení rozsahu ampérm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1530x

Fyzika - tahák

Tahák do fyziky velice stručně shrnuje nejdůležitější informace o polovodičích, diodě, elektrickém proudu v kapalinách a Faradayových zákonech.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

269x

Mechanická práce - tahák

Tahák z oblasti dynamiky obsahuje pouze vzorce mechanické práce, kinetické energie, potenciální energie, průměrného a okamžitého výkonu. Uvádí stručno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

419x

Mechanicismus a indukce, dedukce - tahák

Stručný tahák do filozofie a částečně i do fyziky je formulován formou otázek a krátkých odpovědí, které jsou mnohdy psány ve zkratkách. Autor se zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Základy společenských věd

80x

Energetické suroviny a typy elektráren

První polovina práce popisuje základní druhy energetických surovin – černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn a uranové rudy. Uvádí jejich základní charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

118x

Měření rezistivity kovového vodiče - laboratorní protokol

Protokol zpracovává záznam z měření rezistivity kovového vodiče. Vypisuje potřebné pomůcky a provádí teoretický rozbor úlohy a výpočty při měření. Cel... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

166x

Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol

Úkolem cvičení zaznamenaného v protokolu bylo změřit voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. Text uvádí pomůcky a teoretický rozbor úlohy. D... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

400x

Kapaliny

Zápisky věnované kapalinám nejprve uvádějí jejich základní vlastnosti a poté popisují vlastnosti povrchové vrstvy kapalin a ukazují, jak spočítat povr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

2x
1  2  3  4  »