Název Goodness Staženo

Gotický sloh v Čechách

Jedná se o krátké shrnutí gotiky v Čechách z pohledu architektury, sochařství a malířství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

322x

Historie české a světové kinematografie

Stručný přehled základních milníků české, i světové kinematografie. Psáno formou hesel, a výčtů autorů a děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

97x

Vývoj české a světové kinematografie

Práce poskytuje velmi stručný, a jen na hlavní mezníky světové, a české kinematografie zaměřený přehled. Zmiňuje také díla některých světových, a česk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

213x

Světová a česká kinematografie 20. století

Tato práce stručně popisuje světovou a českou kinematografii 20.století. Zabývá se vývojem kinematografie od roku 1825, i vynálezu bratří Lumiérových.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

717x

Tahák do výtvarné výchovy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

811x

Dějiny hudby

Tyto zápisky z předmětu Dějiny hudby II. jsou věnovány dějinám hudby od baroka až po hudbu 20. století. Představují hlavní světové, ale také české hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

1x

Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy

Práce se zabývá stručným přehledem moderních směrů v umění druhé poloviny 20. století. Charakterizuje jednotlivé směry a seznamuje s jejich hlavními p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

162x

Malířství baroka

Práce nejprve popisuje barokní témata, žánry a vlivy na výtvarnou tvorbu. Poté formou stručných poznámek popisuje život a dílo nejvýznamnějších malířů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

9x

Křesťanské umění

Práce se ve velké zkratce a zjednodušení věnuje charakteristice křesťanství, jeho rysům, a vývoji sochařství, architektury a malířství pod jeho vlivem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

19x

Dějiny umění - Sumerové, Akkádové, Řecko a Řím, románské a gotické umění - výpisky

Práce obsahuje výpisky z dějin umění. Heslovitou formou seznamuje s uměním v pravěkých jeskyních, zejména malbami. Poté se zabývá architekturou starov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

24x
1  2  3  4  »