Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Filozofie

Filozofie a její počátky od založení světa přes Egypt, Sumer, Akkad a doby vzniku Bible. Dále se zabývá obory filozofie (etika, politická filozofie, e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

105x

Renesanční filozofie

Práce nejprve vyjmenovává základní myšlenky, kterými se začala renesance lišit od předchozích filosofických etap (naturalismus, panteismus, antropocen... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

76x

Historie politologie

Antika - Sokrates, Platón, Aristoteles a jejich představy o ideálním státě. Středověk - Tomáš Akvinský. Renesance - Machiavelli, More, racionalismus a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

109x

Psychologie - obecné pojetí

Obecná psychologie - předmět. Biosociální determinace lidské psychiky - sociální činitelé, biologičtí činitelé, psychické procesy - kognitivní, předst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

57x

Shrnutí základních pojmů psychologie - tahák

Jedná se zpracovaný tahák z psychologie, který ve zkratce vysvětluje základní pojmy, metody a směry psychologie. Práce ponechána v původním formátu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

656x

Vznik a vývoj filosofie

Přehledné výpisky z hodin nejprve charakterizují filosofii a obsah jejích disciplín. Poté přibližují kontext vzniku filosofie a popisují její rané výc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Religionistika a náboženství

Přehledné poznámky nejprve charakterizují disciplíny religionistika a teologie a dále vymezují další pojmy související s předmětem jejich zájmu. Poté ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

3x

Sociologie - základní pojmy

Text obsahuje část výkladu ze Sociologie pro 2. ročník střední školy. Definuje základní sociologické pojmy. Popisuje nejen sociální stratifikaci a soc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

7x

Patristika a scholastika

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

75x

Hlavní filozofické směry 20. století

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

139x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]