Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Antická filosofie

Práce obsahuje průřez celou antickou filosofií, rozebírá osobnosti působící v jednotlivých obdobích a jejich filosofické názory. Součástí je také char... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Česká republika v mezinárodních organizacích

Zápisky jsou věnované mezinárodním organizacím, jejichž je Česká republika členem, a postavením naší země v jejich kontextu. Seznamují s historií, cíl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1x

Česká republika v mezinárodních organizacích

Práce pojednává o mezinárodních a regionálních organizacích, ve kterých je členem i ČR jako jsou například Evropská unie či Světová obchodní organizac... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

0x

Člověk v lidském společenství

Jedná se o zpracované materiály z předmětu "Člověk v lidském společenství", který je vyučován na sttředních odborných školách s hotelovým či gastronom... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

29x

Dějepis

Práce obsahuje zápisky z hodin dějepisu. V práci je uvedeno například - Evropa v letech 1939 – 1941 (film Katyň), Průběh II. Světové války, Závěr 2. S... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

64x

Dějiny filosofie

Práce obsahuje dějiny filozofie. Hlavně se zabývá východní filozofií, jako je hinduismus či buddhismus. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Demokracie

Zápisky přinášejí informace o demokracii a související problematice. V první části uvádějí výhody a nevýhody demokracie, principy reálné demokracie, f... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

2x

Ekonime a fungování trhu

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá ekonomikou = hospodářstvím. Ekonomii dělíme na makroekonomii a mikroekonomii. Dále se rozepisují základn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

27x

Ekonomie

Obsahem práce jsou vybrané kapitol z ekonomie zaměřující se především na národní hospodářství, inflace a nezaměstnanost, role státu v ekonomice, státn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

53x

Ekonomie

Práce detailně rozebírá problematiku ekonomie. Jsou v ní zahrnuty témata jako výroba a výrobní faktory, nabídka a poptávka, teorie peněz... Materiál j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

25x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]