Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > Jazyky > Nauky o francouzském jazyce
Název Goodness Staženo

Francouzská revoluce - přednášky francouzsky

Období francouzských revolucí.
Pojednává o následujících mocnářích:
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
Robespier, Danton... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Historie

224x