Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > 9-11. století

9-11. století

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis dějin našeho státu od 9. do 11. století. Začíná Sámovou říší, pokračuje přes Velkou Moravu a nakonec popisuje románskou kulturu.

Obsah

1.
Počátky státu na našem území
2.
Sámova říše
3.
Velká Morava
4.
Vznik Českého státu
5.
Říše Franků
6.
Arabská říše
7.
Byzantská říše
8.
Svatá říše římská
9.
Vikingové
10.
Vznik Kyjevské Rusy
11.
Románská kultura

Úryvek

"POČÁTKY STÁTU NA NAŠEM ÚZEMÍ:
Příchod Slovanů : 5.století - stěhování národů- jmeny Čechů a Moravanů
6/7.století - rodová společnost -> nejdůležitější je velitel = vojenská demokracie -> začátky státu
Zaměstnání :
• Převládá zemědělství = pěstuje se žito, ječmen, oves, čočka, pohanka a luštěniny
včelařství, sadařství, ovocnářství, rybolov
• Řemeslo: kovářství, hrnčířství, sklářství, plátenictví
Náboženství: polyteismus (od Římanů) - přírodní = Perun (bouře), Radegast (úrody,boje), Morana (smrti)

SÁMOVA ŘÍŠE
Nejedná se o státní útvar - kmenový svaz
Doklady z franckých pramenů - Fregedarova kronika
Sámo= francký kupec-> 623 zakládá tento kmenový svaz - důvody: obchodní a obranné (proti Avarům)
S Franky docházelo k bojům -> 631 bitva u Wogastiburgu -> Sámova říše poražena -> úpadek-> 650 konec

VELKÁ MORAVA
První státní útvar - hranice,společné náboženství, zákony, platidlo, Slované a jazyk
název od Byzantského císaře, partner Byzantské říše
Rozsah: V-Polsko, Z-Sasko, Ukrajina, Rumunsko, S- Slezsko, J- Rakousko, Maďarsko
Střed: jižní a střední Morava + část Slovenska, centrální město = Mikulčice
Nastupuje dynastie Mojmírovců
• 1.Panovník Mojmír I. - moravský kníže, 822 válka s Nitranským knížectví (Pribina) -> boj vyhrál Mojmír + připojení Nitranska
• Rostislav - (846-70), chtěl odstranit vliv franských kněží na Velké Moravě, jelikož latině málokdo rozuměl-> R. požádal Michala III., aby poslal křesťanskou misi -> vyhověl-> 863 věrozvěsti Cyril a Metoděj na Krymu, v misi byli hlavně obchodníci a rádci- začali zakládat kostely, školy, první bohoslužebné texty + výuka -> písmo srozumitelné , jazyk = staroslověnština- byla bližší makedon.nářečí, PROGLAS (předmluva k Bibli) - vystupuje proti trojjazyčníkům = prosazovali latinu, hebrejštinu a řečtinu
Žáci napsali díla : Život Konstantinův, Život Metodějův
• Svatopluk - snaží se urovnat spory s Východofranskou říší, 874 uzavírá mír, největší územní rozsah od Srbska po Rumunsko
• Mojmír II. - VM byla ohrožována útoky Avarů, po roce 906 VM zaniká po útoku Maďarů

VZNIK ČESKÉHO STÁTU
• Vzniká v polovině 9.století
• Rozkládal se v povodí Vltavy, Labe a Ohře
• Zemské stezky - spojovaly České země s Bavorskem (zlatá stezka = Via Aurea), s Norimberkem, s Horní Falcí (Via Magna), Kladskem (Kladská), Rakousy (Trstenická a Haberská) atd..
• Důvody: obranné -> brání se útokům franků
• Nejvýznamnější rod = Přemyslovci - sídelní místa : Levý Hradec a Praha
• Slavníkovci = sídlo : Libice nad Cidlinou - posílili moc mincovnou
• Vytváří se tzv hradská soustava = politický systém, kdy se státní moc rozdělí do x správních oblastí, připomínalo to lení systém
Zakladatelem rodu Přemyslovců = Bořivoj I. - roku 845 přijímá na českém území křesťanství (on + 14 knížat pokřtěni)
• Vratislav I. = následuje po Bořivoji, další sjednocování českého státu = 1. politický systém lení pyramidy
• Václav I. svatý = syn Vratislava I., přelom 9/10. století = vláda, velká pobožnost, výstavba kostelů, sousedé - Jindřich I. => uzavřeli dohodu o tributu (placení míru, mírová daň)
o 925-935 = vláda
o 935 pozval Boleslav Václava do Staré Boleslavy -> vražda
• Boleslav I. ukrutný= úspěšná vláda, smrt 972
935-972
o Zahraniční politika: bojuje s Němci - Ota I. , 14 let bojují -> není možné ho porazit -> vzdal to - 954 mír
o 955 bitva na řece Lechu -> porazil Maďary -> ustoupili do Uherska
o Územní rozsah: Slezsko, Krakovsko, Morava , Slovensko, část Rakouska
o Vnitřní politika: peněžní obchod, obchod s Byzancí, Arábií, Palestinou či Kyjevskou Rusí , platidlo = denáry, hradská správa, kníže pověřil šlechtice správou určitých oblastí - Praha, Vyšehrad, Žatec, Routnice, Mladá Boleslav atd..
• Boleslav II. pobožný = dokončil sjednocení českého státu, rozvoj křesťanství, 973 pražské biskupství ( do té doby v Saltzburgu, 1.biskup = Dětmar (Sasko), 2. biskup = Vojtěch Slavníkovec
o 972-999 =vláda
o Mezi Přemyslovci a Slavníkovci za vlády Boleslava II. problémy -> Slavníkovci - mincovna -> noc 27-28. září 995 se Přemyslovská družina vrhla na Libici -> vyvraždění (ženy, děti, starci- smrt, muži na tažení + Vojtěch přežil -> Vojtěch za 2 roky zavražděn v Polsku) -> zánik Libice -> zničena mincovna + ukraden poklad Slavníkovců -> 999 umírá
• Vojtěch byl českým biskupem ¨, radikální šíření křesťanství, založil Břevnovský klášter , prohlášen za svatého
• Boleslav III. -> ostatní Přemyslovci ho neuznají-> střídání panovníků-> krize-> toho využije polský kníže Boleslav zvaný Chrabrý -> načas připojí Český stát k Polsku
Pojmy:
Seniorát = způsob vlády, kdy po smrti panovníka nastupuje nejstarší z rodu, nebyl uzákoněn a docházelo k válkám uvnitř rodů
Primogenitura = zákon, že po smrti otce nastupuje nejstarší syn - u nás až 1212 Zlatou bulou
• Kníže Oldřich = využil slabosti Polska a Uher-> získal zpět všechna česká území
o 1019 připojil k Čechám Moravu natrvalo
o Největší nepřítel = Němci"

Poznámka

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, Kladno

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28186
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse