Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > ARAMA, s. r. o. - diagnostika firmy

ARAMA, s. r. o. - diagnostika firmy

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce diagnostikuje firmu Arama, s. r. o. Charakterizuje její poslání, cíle, filozofie a vize. Provádí externí analýzu firmy, která je zaměřena na konkurenci, dodavatele a zákazníky. Obsahuje také interní analýzu včetně organizační struktury. Popisuje nejen SWOT analýzu firmy, ale rovněž STEP analýzu zaměřenou na makroprostředí. Práce zahrnuje i podrobnou finanční analýzu, která zahrnuje likviditu, rentabilitu, a také ukazatele zadluženosti v letech 1997 a 1998. Závěr je věnován doporučením vzniklých z analýz.

Obsah

1.
Poslání, cíle, filozofie, vize
2.
Externí analýza
2.1.
Konkurence
2.2.
Dodavatelé
2.3.
Zákazníci
3.
Interní analýza
3.1.
Organizační struktura firmy Arama, s. r. o.
4.
SWOT analýza
4.1.
Silné stránky
4.2.
Slabé stránky
4.3.
Příležitosti
4.4.
Hrozby
5.
STEP analýza
5.1.
Demografické vlivy
5.2.
Ekonomické prostředí
5.3.
Sociálně-kulturní prostředí
6.
Finanční analýza
6.1.
Finanční ukazatelé
6.2.
Shrnutí finančních ukazatelů v tabulce
7.
Doporučení pro firmu ARAMA, s. r. o.

Úryvek

"4. SWOT analýza
4.1 Silné stránky
- finanční stabilita – firma jako celek nemá problémy s hotovostními prostředky
- kvalifikovaní pracovníci
- dobré jméno firmy
- pružnost a přizpůsobivost firmy – vedení je schopno rychle reagovat na neustále se měnící situace
- dobrá propagace – firma se udržuje v podvědomí zákazníků pravidelnou inzercí v odborných časopisech
- účast na BVV – prezentací na výstavách firma získává mnoho dalších zákazníků, dále také kontaktů s možnými dalšími dodavateli
- dobré kontakty

4.2 Slabé stránky
- pouze jeden dodavatel – v případě problémů s tímto dodavatelem hrozí vznik nenahraditelných ztrát
- personální politika – pracovníci nejsou příliš zainteresováni na zisku, což vede k nižší motivaci
- nevelká oblast působení – firma zatím nepronikla mimo Moravu
- velká zadluženost – rozsáhlé krytí cizím kapitálem

4.3 Příležitosti
- možnost proniknutí na další zahraniční trhy
- vstup na alternativní trhy
- větší uplatnění v oblasti projektování

4.4 Hrozby
- odpovědnost za případné selhání výrobků
- riziko plynoucí z nedostatečného portfolia výrobků
- nedostatečná tradice
- slabá koupěschopnost obyvatelstva

5. STEP analýza
MAKROPROSTŘEDÍ
5.1 Demografické vlivy
Na celkové rozloze České republiky 78 866 km2 k 31.12.1997 sídlilo 10 295 tisíc obyvatel. Od roku 1994 se počet obyvatel přirozeným vývojem poměrně prudce snižuje. Z celkového počtu obyvatel připadá na českou národnost 81,1 , moravskou 13,2 , slezskou 0,4 , tj. česky mluvící národnosti celkem 94,7 , na slovenskou 3,1 , polskou 0,6 , německou 0,6 , romskou 0,3  a na ostatní celkem 0,2 . (Značná část Rómů se ke své národnosti nehlásila, podle odhadů je jich 200 tisíc, tj. zhruba 2 )
Populační vývoj je v posledních letech nepříznivý. Důsledkem postupného poklesu porodnosti je jeden z nejnižších, pokud vůbec ne nejnižší počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel v Evropě a úbytek obyvatelstva v republice.
Struktura obyvatelstva podle pohlaví - ženy 51,4 
- muži 48,6 .
Střední délka života dosáhla u mužů 70,4 let a u žen 77,3 let. Podle projekce obyvatelstva vypracované ČSÚ v roce 1995 měl počet obyvatel v roce 2020 dosáhnout 9 505 až 9 851 tisíc obyvatel. Věková struktura obyvatelstva z ekonomického hlediska se donedávna zlepšovala, do produktivního věku nastupovali silné ročníky ze začátku sedmdesátých let, nyní se postupně zhoršuje a prudké zhoršení nastane po roce 2010.
Shodně se světovými tendencemi probíhá v ČR stupňující se koncentrace obyvatelstva do měst. Podle posledního sčítání lidu (3.3.1991) bydlelo v městech téměř 70  obyvatelstva. V městech nad 10 tisíc obyvatel bydlí 5 710 tisíc obyvatel, tj. 55,4  občanů státu."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje schéma a tabulky.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce z předmětu Diagnostika podniku - Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse