Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Absolutní hodnota

Absolutní hodnota


Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4

Charakteristika: Maturitní otázka z matematiky je věnována tématu absolutní hodnoty.

Obsah

1.
Absolutní hodnota v reálných číslech
2.
Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
3.
Kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
4.
Lineární funkce s absolutní hodnotou
5.
Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
6.
Absolutní hodnota komplexního čísla

Úryvek

"8. Absolutní hodnota
Absolutní hodnota v reálných číslech:
Absolutní hodnotu reálnéhočísla a definujeme takto:
Je-li , pak
je-li , pak
Odstranění absolutní hodnoty: tzv. nulové body – kdy je výraz roven nule
- rozdělení na intervaly (různá znaménka)

Absolutní hodnota výrazu M(x),pro x platí:
Je-li M(x) > 0 → │M(x)│ = M(x)
Je-li M(x) = 0 → │M(x)│ = 0
Je-li M(x) < 0 → │M(x)│ = - M(x)

Vlastnosti absolutní hodnoty:
1. Pro každé platí:
2. Pro každé platí, že je rovna vzdálenosti obrazu na číselné ose od počátku
3. Pro každá platí, že je rovna vzdálenosti obrazů a na číselné ose
4. Pro každá platí, že
5. Pro každá platí, že
6. Pro každá platí, že

Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou= neznámá se vyskytuje v absolutní hodnotě.
Jednoduché absolutní hodnoty: 1) Rozdělení číselné osy
│x│ = 3
│x│ > 3

2) Využití definice absolutní hodnoty
x ≥ 0: x = 2
x < 0> x = - 2 → K={-2,2}"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5169b682013a1.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Absolutni_hodnota_MO.doc (113 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse