Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Agentury práce

Agentury práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce se věnuje seznámení s historií vzniku agenturního zaměstnávání, proč k tomu došlo a jaké to nese výhody. Zároveň je součástí práce i návod pro toho, kdo si chce založit personální agenturu. Uvedeny jsou úprava de lege lata a dle nového ZP účinného od 1.1.2007 (prozatím).

Obsah

1.
Úvod
2.
Existovalo dříve agenturní zaměstnání nebo..
3.
Outsorcing
3.1.
Finanční důvody na prvním místě
3.2.
Mzdové a další důvody
3.3.
Propouštění
3.4.
Dočasné přidělování
3.4.1.
Subjekty agenturního zaměstnávání
3.4.2.
Obsah agenturního zaměstnávání
3.4.3.
Pokyn zaměstnavatele o přidělení
3.4.4.
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
3.4.5.
Skončení dočasného přidělení
4.
Založení agentury práce
4.1.
Zákonné předpoklady
4.1.1.
Kvalifikační předpoklady
4.1.2.
Trestní bezúhonnost
4.1.3.
Další náležitosti
5.
Závěr
Příloha číslo 1 - Závazný vzor žádosti
Příloha číslo 2 - Seznam nejpodstatnějších dotčených norem
Příloha číslo 3 - Kopie povolení o zprostředkování

Úryvek

"3.4. Dočasné poskytování

Dočasné poskytování je podle mého názoru vůbec důvodem, proč byly agentury práce legislativně zakotveny, jak jsem již pospal výše celou důvodovou historii agenturního zaměstnávání. Přes dnešní v celku volnou právní úpravu však přetrvává původní způsob zaměstnávání, který nabízí podnikatelům mnohé možnosti finančních úspor, avšak za hranicí zákona ( viz. blíže v následující kapitole).
Zákoník práce neobsahuje právní úpravu způsobu založení agentury práce (ani mu to vlastně nepřísluší, jelikož jeho povaha soukromoprávní, ale pouze odkazuje na normu veřejnoprávní, a to zákon č. 435/2004 Sb. O založení bude pojednáno níže. Zákoník práce de lege lata upravuje fungování agentur práce v paragrafech 38a) a 38b). Zákoník práce platný od 1.1.2007 upravuje agentury práce v paragrafech 2 odst. 5, 308 a 309.

3.4.1. Subjekty agenturního zaměstnávání

Obě právní úpravu znají subjekty totožné, a to zaměstnavatele, zaměstnance a uživatele. Zaměstnavatelem je z povahy věci vždy agentura práce. Zaměstnanec má tedy práva a povinnosti vůči zaměstnavateli jako v běžném pracovněprávním vztahu. Do tohoto vztahu však vstupuje třetí osoba v podobě uživatele. Zákon připouští aby pracovní poměr vznikl pouze na základě dvou druhů kontraktu, a sice pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Tyto právní vztahy zavazují zaměstnance také konat práci podle pokynů uživatele. Jde tedy o právní úkon také ve prospěch třetí osoby, protože užitek má také uživatel. Tyto skutečnosti však musí vyplývat z kontraktu a zaměstnanec s nimi musí být seznámen před nástupem do pracovněprávního vztahu.


3.4.2. Obsah agenturního zaměstnávání

Obsahem právního vztahu jsou práva a povinnosti subjektů právního vztahu. V tomto případě se jedná o rozšíření povinností zaměstnance:
a) akceptovat přidělení k uživateli
b) dbát pokynů zaměstnavatele i uživatele (např.: organizaci práce, kontrola práce atd.)
Práva zaměstnance nad rámec:
a) požadovat případnou náhradu škody způsobenou jemu uživatelem na zaměstnavateli (agentuře)
b) požadovat mzdu stejnou jako pobírají zaměstnanci uživatele vykonávající stejnou či podobnou práci
c) vlastní zaměstnanci uživatele mohou omezit množství pracovníků dodaných agenturou práce v kolektivní smlouvě"

Poznámka

Do počtu stran je počítán pouze čistý text práce, přílohy - volně dostupné na internetu počítány nejsou.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7628
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse